Změny k 1. srpnu 2018 – vyhláška č. 143/2018 Sb.

Dnem 1. srpna 2018 nabyla účinnosti vyhláška č. 143/2018 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Novelizací seznamu zdravotních výkonů vyhláškou č. 143/2018 Sb. došlo ke zpřehlednění dosavadní právní úpravy. Vyhláška obsahuje kompletní seznam všech zdravotních výkonů, kdy pouze zpřehledňuje bodové ohodnocení jednotlivých zdravotních výkonů, které se již nebude muset dopočítávat podle pravidel stanovených v obecné části přílohy vyhlášky, ale toto ohodnocení je uvedeno přímo u jednotlivých výkonů. V souvislosti s touto změnou došlo ke zrušení Kapitoly 9 – Navýšení osobních nákladů nositelů výkonů.

Do obecné části vyhlášky je nově doplněno omezení místem AOD (výkon je proveden ambulantně a současně byl agregován do ošetřovacího dne) a SAOD (výkon je proveden ambulantně na specializovaném pracovišti a současně je agregován do ošetřovacího dne).  Takto označené výkony agregované do výkonu ošetřovací dne zdravotní pojišťovna neuhradí v den, kdy je pacient hospitalizován, a to ani poskytovateli lůžkové péče, kde je pacient hospitalizován, ani jiným poskytovatelům. Tato omezení se již používají jak ve vyhlášce (jen pod jinou zkratkou, tj. A – pouze ambulantně – agregován do OD; SA pouze na specializovaném pracovišti ambulantně – agregován do OD), tak v elektronické databázi k seznamu zdravotních výkonů.