Změny k 1. lednu 2017 – vyhláška č. 421/2016 Sb.

Dnem 1. ledna 2017 nabyla účinnosti vyhláška č. 421/2016 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. Výjimkou je několik ustanovení, u nichž je účinnost odložena na 1. ledna 2018.

Vyhláška č. 421/2016 Sb. s platností od 1. 1. 2017:

  • zařazuje nové zdravotní výkony (např. v odbornosti diabetologie, gastroenterologie, alergologie a klinické imunologie, dětská chirurgie, kardiochirurgie, gynekologie a porodnictví, otorinolaryngologie, urologie, algeziologie), včetně tří nových ošetřovacích dnů pro dlouhodobou intenzivní péči (OD následné ventilační péče, OD následné intenzivní péče a OD dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče),
  • v odbornosti dětská chirurgie zavádí nové výkony pro použití polymerové (plastové) dlahy k fixaci končetin dětí (do 18 let) při úrazech či onemocněních,
  • ruší nepoužívané zdravotní výkony, které jsou již obsoletní vzhledem k novým medicínským postupům a užívaným technologiím (např. v odbornosti laboratoř alergologická a imunologická),
  • novelizuje řadu stávajících zdravotních výkonů (např. v odbornosti kardiologie, dermatovenerologie, popáleninová medicína),
  • odstraňuje technické nedostatky vyhlášky (např. výkon pro vybavení pacienta pro péči mimo zdravotnické zařízení v univerzální mezioborové odbornosti),
  • zavádí dvě nové odbornosti = pro nemocniční lékárenství a klinickou farmacii,
  • slučuje pod jednu společnou odbornost lékařská mikrobiologie výkony původních odborností  lékařská parazitologie, lékařská virologie a laboratoř lékařské mykologie,
  • obsahuje úpravy v odbornosti všeobecné praktické lékařství, laboratoř lékařské genetiky a laboratoř patologie, u kterých odkládá účinnost od data 1. 1. 2018,
  • přeřazuje odbornost všeobecné sestry v sociálních službách do vyšší režijní skupiny (jedná se o změnu ve veřejném zájmu),
  • valorizuje minutové režijní sazby výkonů a ošetřovacích dnů.