Změny k 1. lednu 2016 – vyhláška č. 350/2015 Sb.

Dnem 1. ledna 2016 nabyla účinnosti vyhláška MZ č. 350/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Vedle technických úprav výkonů a vyřazení již obsoletních zdravotních výkonů především navyšuje osobní náklady nositelů výkonů, které se promítají do výsledné bodové hodnoty výkonů. Hlavními dalšími novinkami – kromě jiného – jsou:

  • zařazení dvou nových výkonů pro protonové ozáření,
  • zařazení nového výkonu pro rychlou detekci streptokoků skupiny A (Streptococcus pyogenes) ve vzorcích výtěrů z krku přímo v ordinaci praktických lékařů pro děti a dorost (tím se zajistí možnost okamžité realizace antibiotické terapie),
  • zařazení bonifikačního výkonu pro nemocnice, které pečují o potenciálního dárce orgánů (smyslem je podpora úspěšného rozvoje transplantačního programu).