Změny k 1. lednu 2015 – vyhláška č. 326/2014 Sb.

Dnem 1. ledna 2015 nabyla účinnosti vyhláška MZ č. 326/2014 Sb., kterou se mění vyhláška MZ č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Zároveň nabyla účinnosti i vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015, a vyhláška č. 325/2014 Sb., o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2015.

Vyhláška MZ ČR č. 326/2014 Sb.:

  • reaguje na změny, které vyvolalo Programové prohlášení vlády České republiky, které v části týkající se zdravotnictví obsahuje mimo jiné závazek ke zrušení regulačního poplatku za recept i za ošetření v ambulantní sféře,
  • reaguje na změny z hlediska platné a účinné právní úpravy,
  • zajišťuje odstranění technických nedostatků vyhlášky,
  • upravuje ve veřejném zájmu v souvislosti s rozvojem medicínských oborů a technologií výkony onkologického screeningu,
  • upřesňuje podmínky provádění vybraných výkonů,
  • zařazuje nové výkony,
  • zajišťuje poskytování zdravotních služeb nelékařskými zdravotnickými pracovníky.