Otázky a odpovědi ke KEP

Systém KEP (Klinicko-ekonomické profily nemocnic) sleduje řadu kritérií, podle nichž lze vyhodnocovat produkci nemocnic.

Co je to KEP?

Systém KEP (Klinicko-ekonomické profily nemocnic) sleduje řadu kritérií, podle nichž lze vyhodnocovat produkci nemocnic. Je založený na analýze jednotlivých hospitalizačních případů, a to dle klasifikačního systému IR-DRG, verze 1.2. Podrobně si všímá jedenácti ekonomických ukazatelů a osmi klinických charakteristik jednotlivých případů. Analýza sleduje nákladové položky jako délku operace na sále, délku pobytu pacienta na JIP či na standardním lůžku, náklady na materiál a léky, počet vykázaných bodů za výkony a laboratorní resp. radiodiagnostické vyšetření, a dále klinické charakteristiky jako výskyt komplikací a komorbidit získaných pacientem při jeho hospitalizaci, počet překladů do jiných nemocnic, podíl úmrtí či průměrný věk pacienta.

Co je obsahem souboru abscr.html?

Obsahem souboru abscr.html jsou spočítané vážené průměry a minimální hodnoty pro jednotlivé klinicko-ekonomické profily (KEP) dle jednotlivých bází DRG (BDRG) za všechny nemocnice ve smluvním vztahu VZP a také za nemocnice typu A (fakultní a velké krajské nemocnice), nemocnice typu B (okresní a ostatní nemocnice) a za nemocnice typu S (vysoce specializované nemocnice).