Od ledna 2018 platí zjednodušená forma předávání faktur a dávek pro stomatology

Od ledna 2018 mohou stomatologové pojišťovně předávat tak zvané dávky výkonů bez toho, aby zároveň předávali faktury jako doposud.

V praxi to znamená, že odpadne nutnost korekcí fakturované částky a bude garantována úhrada poskytnuté péče, jako je tomu v aktuálně využívaném režimu čistého účtu. Takže stomatologem fakturovaná částka je hrazena v hodnotě vykázaných a uznaných výkonů právě podle dávek předložených pojišťovně do smluvně stanoveného termínu. Pokud tedy stomatolog bude účtovat VZP v novém režimu (a to jak elektronicky přes VZP Point, tak případně papírovou formou), pojišťovna provede kontrolu a ocení uvedené provedené výkony na základě platné úhradové vyhlášky a uzavřených úhradových dodatků. Stomatolog pak už jen obdrží písemnou informaci s výslednou částkou a variabilním symbolem, pod kterým následně platbu najde na bankovním výpisu. Tento doklad slouží také jako podklad k zaúčtování předpisu pohledávky VZP.

Pokud stomatolog odmítne předávat ve zjednodušené formě a dávky předá i s fakturou, ta bude samozřejmě zpracována tak jako doposud. Stomatologové se tak nemusejí obávat žádných komplikací a nesrovnalostí.

Související obsah:

Nový systém měsíčního vyúčtování pro segment stomatologie