Nový systém měsíčního vyúčtování pro segment stomatologie

Od ledna 2018 zjednodušila VZP systém měsíčního vyúčtování zdravotní péče pro poskytovatele zdravotních služeb v segmentu stomatologie. Zjednodušení spočívá v tom, že k měsíčnímu vyúčtování již není nutné předkládat fakturu, v předávacím období stačí předložit pouze dávky výkonů.

Jak tento systém funguje?

Poskytovatel zdravotních služeb ze segmentu stomatologie předloží k měsíčnímu vyúčtování pouze dávky s doklady výkonů, obvykle elektronicky formou souboru KDAVKA.111. K vyúčtování již není nutné předkládat fakturu s vyčíslenou výší dokladů výkonů. Úhrada proběhne ve výši předložených a pojišťovnou uznaných dokladů výkonů, včetně stomatologických výrobků. Není tedy nutná případná následná korekce vystavené faktury ve vašem účetnictví o hodnotu odmítnutých dokladů.

Jaká je splatnost u předložených dokladů výkonů?

Splatnost faktury je zakotvena v uzavřené smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb a bývá 30 kalendářních dnů od data doručení do VZP. Pokud předložíte vyúčtování bez faktury, tedy pouze dávku s doklady výkonů, obdržíte úhradu do konce měsíce, ve kterém je dávka dokladů předložena. Pro korektní splatnost úhrady je nutné dodržet předání dávky výkonů ve smluvně zakotveném předávacím období, zpravidla nejpozději do 10. kalendářního dne v měsíci.

Praktické příklady měsíční úhrady

  • K měsíčnímu vyúčtování je předložena pouze dávka výkonů v předávacím období

Splatnost se nepočítá od data příjmu dávky výkonů, důležité je její předání ve smluvně zakotveném předávacím období (nejpozději však zpravidla do 10. kalendářního dne v měsíci). Poté úhradu obdržíte na bankovní účet do konce měsíce, ve kterém jste dávku výkonů předali do VZP. Např. pokud předložíte pouze dávku výkonů za období březen 2018 dne 8. 4. 2018, úhradu obdržíte na bankovní účet do 30. 4. 2018.

  • K měsíčnímu vyúčtování je předložena faktura a dávka výkonů

Splatnost se počítá od data přijetí faktury do VZP a zpravidla se jedná o 30 kalendářních dnů. Např. pokud předložíte dávku a fakturu za období březen 2018 dne 8. 4. 2018, úhradu obdržíte na bankovní účet se splatností 9. 5. 2018.

  • K měsíčnímu vyúčtování je předložena pouze dávka výkonů po konci předávacího období

Dávka bude zahrnuta do následujícího období vyúčtování VZP a úhradu obdržíte po uzavření tohoto období. Např. pokud předložíte pouze dávku výkonů za období březen 2018 dne 16. 4. 2018, úhradu obdržíte na bankovní účet do 31. 5. 2018.

Co slouží jako podklad pro vaše účetnictví?

Informace o úhradě naleznete v sestavě „Přehled zúčtování zdravotních výkonů“ v části „Další výkony v Kč“. Zde naleznete číslo vámi předložené dávky výkonů, její finanční vyčíslení a variabilní symbol, pod kterým úhradu identifikujete na vašem bankovním účtu. Pokud vedete účetnictví, slouží tato sestava jako podklad pro zaúčtování předpisu vaší pohledávky vůči VZP. Pokud vedete daňovou evidenci, vykazujete pouze připsanou úhradu ze strany VZP na základě bankovního výpisu.

Jak zjistíte, které doklady vám jsou v měsíčním zúčtování odmítnuty a nejsou uhrazeny?

Tuto informaci naleznete v sestavě „Protokol o zpracování dávek“. Odmítnuté doklady je možné opravit a znovu předložit VZP ke zpracování.

Co se stane, pokud budete chtít nadále předávat vyúčtování s fakturou?

Pokud chcete k měsíčnímu vyúčtování i nadále předkládat fakturu, bude samozřejmě ze strany VZP přijata a její zpracování proběhne jako doposud.

Mohou systém vyúčtování bez předložené faktury využít i poskytovatelé mimo segment stomatologie?

V současné chvíli je tento systém určen poskytovatelům zdravotních služeb ze segmentu stomatologie. VZP však plánuje postupné zapojení dalších poskytovatelů ze segmentů, kterým je vyúčtovávána zdravotní péče měsíčně a nejsou hrazeni zálohově, formou tzv. předběžné měsíční úhrady s následným ročním vyúčtováním zdravotní péče.

Bc. Jan Švec
specialista účetnictví

vydáno v dubnu 2018