Zapojte se do bonifikačního programu VZP PLUS

VZP nabízí svým smluvním partnerům v oboru praktického zubního lékařství možnost účasti v bonifikačním programu VZP PLUS – Zvýšení dostupnosti a hodnocení kvality u praktických zubních lékařů.

Program VZP PLUS – STOMATOLOGIE je založen na sledování a hodnocení kvalitativních kritérií, která souvisí s registrací pojištěnců a pravidelnou péčí o registrované pojištěnce. Probíhá po celý rok, od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Nově je oproti roku 2020 možnost účasti v programu VZP PLUS – DOSTUPNOST podmíněna tím, že poskytovatel komunikuje s VZP ČR prostřednictvím VZP Pointu.

Nabídku bonifikačního dodatku obdrží automaticky všichni poskytovatelé praktického zubního lékařství, kteří splňují všechny podmínky pro zařazení do programu. Pokud jej podepíšou a nejpozději do 31. 3. 2021 jej zašlou na příslušnou regionální pobočku VZP ČR, budou do programu zapojeni od 1. 1. 2021. V ostatních případech budou zapojeni vždy od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém zašlou podepsaný bonifikační dodatek na příslušnou regionální pobočku VZP ČR. Zapojit se je možno nejpozději v měsíci listopadu, tzn. úhradový dodatek je nutné uzavřít nejpozději do 30. 11. 2021.

Všechny potřebné informace a podrobnou metodiku najdete na stránkách programu VZP PLUS – STOMATOLOGIE.