Zapojte se do bonifikačního programu VZP PLUS

VZP nabízí svým smluvním partnerům v oboru praktického zubního lékařství možnost účasti v bonifikačním programu VZP PLUS – Zvýšení dostupnosti a hodnocení kvality u praktických zubních lékařů.

Program VZP PLUS – STOMATOLOGIE je založen na sledování a hodnocení kvalitativních kritérií, která souvisí s registrací pojištěnců a pravidelnou péčí o registrované pojištěnce.

Program nyní probíhá po celý rok, od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020; jeho první fáze byla půlroční (od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019).

Nabídku bonifikačního dodatku obdrží automaticky všichni poskytovatelé praktického zubního lékařství. Pokud jej podepíšou a nejpozději do 29. 2. 2020 jej zašlou na příslušnou regionální pobočku VZP ČR, budou do programu zapojeni od 1. 1. 2020. V ostatních případech budou zapojeni vždy od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém zašlou podepsaný bonifikační dodatek na příslušnou regionální pobočku VZP ČR.

Všechny potřebné informace a podrobnou metodiku najdete na stránkách programu VZP PLUS – STOMATOLOGIE.