Zvýšení dostupnosti a hodnocení kvality u praktických zubních lékařů

VZP ČR nabízí svým smluvním partnerům v oboru praktického zubního lékařství možnost účasti v bonifikačním programu VZP PLUS – Zvýšení dostupnosti a hodnocení kvality u praktických zubních lékařů (dále VZP PLUS – STOMATOLOGIE).

Cíle programu

Hlavním cílem programu VZP PLUS – STOMATOLOGIE je zlepšit dostupnost hrazených služeb a proregistrovanost našich pojištěnců u praktických zubních lékařů (dále „PZL“) a zároveň zajistit nahlášení registrací do kapitačního centra, aby o registracích pojištěnců u daného lékaře měla informace i zdravotní pojišťovna.

Indikátory kvality

Program je založen na sledování a hodnocení tří kritérií, která souvisí s registrací pojištěnců a pravidelnou péčí o registrované pojištěnce:

  • nově registrovaní pojištěnci;
  • hlášení registrací pojištěnců do kapitačního centra;
  • pravidelná péče o registrované pojištěnce.

Tato kritéria byla definována ve spolupráci s odbornými společnostmi a příslušnými sdruženími poskytovatelů.

Bonifikace

Program VZP PLUS – STOMATOLOGIE se s ohledem na stanovená kvalitativní kritéria skládá ze tří bonifikačních plateb:

  • bonifikace za nově registrovaného pojištěnce ve výši 500 Kč;
  • bonifikace za hlášení registrací pojištěnců do kapitačního centra ve výši 1 000 Kč na každé registrující pracoviště poskytovatele za každý kalendářní měsíc, po který se účastnil programu (podmínkou je alespoň 100 registrovaných pojištěnců na daném pracovišti k 31. 12. 2022 nahlášených VZP ČR do 5. 3. 2023);
  • bonifikace za každého pojištěnce registrovaného na daném pracovišti poskytovatele k 31. 12. 2022, jehož registrace byla nahlášena VZP ČR a uznána v kapitačním centru nejpozději do 5. 3. 2023, pokud poskytovatel provedl preventivní péči (00901 nebo 00946) u alespoň 60 % VZP ČR registrovaných pojištěnců na tomto pracovišti k 31. 12. 2022, a to:
    • ve výši 12 Kč, pokud poskytovatel na daném pracovišti bude k 31. 12. 2022 registrovat od 500 do 1 500 pojištěnců (dle podílu počtu pojištěnců VZP ČR v daném okrese),
    • ve výši 48 Kč, pokud poskytovatel na daném pracovišti bude k 31. 12. 2022 registrovat alespoň 1 500 pojištěnců (dle podílu počtu pojištěnců VZP ČR v daném okrese).

Bonifikace za nově registrované pojištěnce bude uhrazena kvartálně. Ostatní bonifikace budou uhrazeny do 120 dnů od skončení roku 2022.

Podrobnější metodika je přílohou této informace.

Účast v programu

Program probíhá od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a mohou se do něj přihlásit praktičtí zubní lékaři.

Možnost účasti v programu VZP PLUS – STOMATOLOGIE je nadále podmíněna tím, že poskytovatel komunikuje s VZP ČR prostřednictvím VZP Pointu a předává dávky dokladů a faktury elektronicky.

Nabídku bonifikačního dodatku obdrží automaticky všichni poskytovatelé praktického zubního lékařství, kteří byli v programu zapojeni v roce 2021 a splňují nadále všechny podmínky programu. Ostatní poskytovatelé, kteří splňují podmínky a mají zájem o účast v programu, musí požádat o zaslání dodatku místně příslušnou regionální pobočku VZP ČR.

Pokud poskytovatelé dodatek podepíšou a nejpozději do 15. 4. 2022 jej zašlou na příslušnou regionální pobočku VZP ČR, budou do programu zapojeni od 1. 1. 2022. V ostatních případech budou zapojeni vždy od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém zašlou podepsaný bonifikační dodatek na příslušnou regionální pobočku VZP ČR, nejpozději do 30. 11. 2022.

Příloha: Metodika programu VZP PLUS – STOMATOLOGIE 2022