VZP výkony pro vykázání dokončeného stomatologického výrobku nebo stomatologického výrobku rozpracovaného do určité fáze výroby, který není možné odevzdat nebo dokončit z důvodu úmrtí pojištěnce, pro kterého je zhotovován.

K 1. 7. 2022 bylo do číselníku VZP Výkony zařazeno 21 nových VZP výkonů 00859-00879. Nové VZP výkony byly zpracovány z důvodu plynoucího z novely přílohy č. 4 zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění (Seznam stom. výrobků), která nově neobsahuje samostatné výrobní fáze stomatologických výrobků. Dále tímto dojde k sjednocení vykazování a úhrady pro rozpracované či dokončené stomatologické výrobky v případě úmrtí pacienta.
Nové VZP výkony jsou navrženy pouze pro stomatologické výrobky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Podmínkou pro vykázání výkonů je doložitelnost objednávky stomatologického výrobku v zubní laboratoři (laboratorního štítku), faktury vystavené zubní laboratoří a uhrazené poskytovatelem, který výrobek objednal, zápis ve zdravotnické dokumentaci o jednotlivých fázích zhotovování stomatologického výrobku a návštěvách pojištěnce v zubní ordinaci včetně zápisu o tom, ve které fázi zhotovování stomatologického výrobku pojištěnec zemřel.

Ve zhotovování stomatologického výrobku se nesmí pokračovat po dni, ve kterém se poskytovatel dozvěděl o úmrtí pojištěnce. V ten den musí poskytovatel informovat zubní laboratoř, ukončit zhotovování rozpracovaného stomatologického výrobku a učinit o tom zápis do zdravotnické dokumentace a neprodleně vykázat zdravotní pojišťovně k úhradě.

Úhradu kódu nelze realizovat po uplynutí 365 dnů po úmrtí.  Ke kódu se nevykazuje žádný další zdravotní výkon, ve výkonu jsou zakalkulované kompletní činnosti nutné ke zhotovení stomatologického výrobku (ordinační i laboratorní fáze) včetně materiálu.

VZP výkony byly projednány a odsouhlaseny zástupci SZP i ČSK.

00859 – Člen můstku estetický fazetovaný kompozitním plastem u pojištěnce do dne dosažení 18 let
Zcela dokončený člen můstku připravený k odevzdání pojištěnci.
Omezení frekvence: 1/pojištěnce/lokalizace zub. Podmínkou úhrady je dodržení množstevního limitu (doby životnosti) stanoveného př.č.4 zákona č.48/1997 Sb. pro člen můstku estetický fazetovaný kompozitním plastem z keramiky u pojištěnce do dne dosažení 18 let a předchozí schválení RL.

00860 – Inlej kořenová u pojištěnce do dne dosažení 18 let při použití na stálém zubu
Zcela dokončená inlej kořenová připravená k odevzdání pojištěnci
Omezení frekvence: 1/pojištěnce/lokalizace zub. Podmínkou úhrady je dodržení množstevního limitu (doby životnosti) stanoveného př.č.4 zákona č.48/1997 Sb. pro kořenovou inlej.

00861 - Korunka plášťová celokovová samostatná
Zcela dokončená korunka připravená k odevzdání pojištěnci.
Omezení frekvence: 1/pojištěnce/lokalizace zub. Podmínkou úhrady je dodržení množstevního limitu (doby životnosti) stanoveného př.č.4 zákona č.48/1997 Sb. pro korunku plášťovou celokovovou samostatnou.

00862 - Korunka estetická plášťová z kompozitního plastu
Zcela dokončená korunka připravená k odevzdání pojištěnci.
Omezení frekvence: 1/pojištěnce/lokalizace zub. Podmínkou úhrady je dodržení množstevního limitu (doby životnosti) stanoveného př.č.4 zákona č.48/1997 Sb. pro korunku estetickou plášťovou z kompozitního plastu.

00863 - Korunka estetická plášťová fazetovaná kompozitním plastem u pojištěnce do dne dosažení 18 let při použití na stálém zubu
Zcela dokončená korunka připravená k odevzdání pojištěnci.
Omezení frekvence: 1/pojištěnce/lokalizace zub. Podmínkou úhrady je dodržení množstevního limitu (doby životnosti) stanoveného př.č.4 zákona č.48/1997 Sb. pro korunku estetickou plášťovou fasetovanou kompozitním plastem u pojištěnce do dne dosažení 18 let.

00864 - Provizorní korunka u pojištěnce do dne dosažení 18 let při použití na stálém zubu
Zcela dokončená korunka připravená k odevzdání pojištěnci.
Omezení frekvence: 1/pojištěnce/lokalizace zub. Podmínkou úhrady je dodržení množstevního limitu (doby životnosti) stanoveného př.č.4 zákona č.48/1997 Sb. pro provizorní korunku na stálém zubu u pojištěnce do 18 let.

00865 - Částečná snímatelná náhrada základní horní-rozpracovaná do fáze zkoušky voskového modelu náhrady včetně
Proběhly všechny výrobní fáze až do provedení zkoušky voskového modelu náhrady v ústech včetně.
Omezení frekvence: 1/pojištěnce. Podmínkou úhrady je dodržení množstevního limitu (doby životnosti) stanoveného př.č.4 zákona č.48/1997 Sb. pro částečnou snímatelnou náhradu.

00866 - Částečná snímatelná náhrada základní dolní-rozpracovaná do fáze zkoušky voskového modelu náhrady včetně
Proběhly všechny výrobní fáze až do provedení zkoušky voskového modelu náhrady v ústech včetně.
Omezení frekvence: 1/pojištěnce. Podmínkou úhrady je dodržení množstevního limitu (doby životnosti) stanoveného př.č.4 zákona č.48/1997 Sb. pro částečnou snímatelnou náhradu.

00867 - Částečná snímatelná náhrada základní horní-zcela dokončená
Zcela dokončená ČSN základní připravená k odevzdání pojištěnci.
Omezení frekvence: 1/pojištěnce. Podmínkou úhrady je dodržení množstevního limitu (doby životnosti) stanoveného př.č.4 zákona č.48/1997 Sb. částečnou snímatelnou náhradu.

00868 - Částečná snímatelná náhrada základní dolní-zcela dokončená
Zcela dokončená ČSN základní připravená k odevzdání pojištěnci.
Omezení frekvence: 1/pojištěnce. Podmínkou úhrady je dodržení množstevního limitu (doby životnosti) stanoveného př.č.4 zákona č.48/1997 Sb. pro částečnou snímatelnou náhradu.

00869 - Celková snímatelná náhrada základní horní-rozpracovaná do fáze rekonstrukce mezičelistních vztahů šablonou včetně
Proběhly všechny výrobní fáze až do stanovení mezičelistních vztahů šablonou a zastavení modelů do okludoru (artikulátoru) včetně.
Omezení frekvence: 1/pojištěnce. Podmínkou úhrady je dodržení množstevního limitu (doby životnosti) stanoveného př.č.4 zákona č.48/1997 Sb. pro celkovou snímatelnou náhradu.

00870 - Celková snímatelná náhrada základní dolní-rozpracovaná do fáze rekonstrukce mezičelistních vztahů šablonou včetně
Proběhly všechny výrobní fáze až do stanovení mezičelistních vztahů šablonou a zastavení modelů do okludoru (artikulátoru) včetně.
Omezení frekvence: 1/pojištěnce. Podmínkou úhrady je dodržení množstevního limitu (doby životnosti) stanoveného př.č.4 zákona č.48/1997 Sb. pro celkovou snímatelnou náhradu.

00871 - Celková snímatelná náhrada základní horní-rozpracovaná do fáze zkoušky voskového modelu náhrady včetně
Proběhly všechny výrobní fáze až do provedení zkoušky voskového modelu náhrady v ústech včetně.
Omezení frekvence: 1/pojištěnce. Podmínkou úhrady je dodržení množstevního limitu (doby životnosti) stanoveného př.č.4 zákona č.48/1997 Sb. pro celkovou snímatelnou náhradu.

00872 - Celková snímatelná náhrada základní dolní-rozpracovaná do fáze zkoušky voskového modelu náhrady včetně
Proběhly všechny výrobní fáze až do provedení zkoušky voskového modelu náhrady v ústech včetně.
Omezení frekvence: 1/pojištěnce. Podmínkou úhrady je dodržení množstevního limitu (doby životnosti) stanoveného př.č.4 zákona č.48/1997 Sb. pro celkovou snímatelnou náhradu.

00873 - Celková snímatelná náhrada základní horní-zcela dokončená
Zcela dokončená celková snímatelná náhrada základní připravená k odevzdání pojištěnci.
Omezení frekvence: 1/pojištěnce. Podmínkou úhrady je dodržení množstevního limitu (doby životnosti) stanoveného př.č.4 zákona č.48/1997 Sb. pro celkovou snímatelnou náhradu.

00874 - Celková snímatelná náhrada základní dolní-zcela dokončená
Zcela dokončená celková snímatelná náhrada základní připravená k odevzdání pojištěnci.
Omezení frekvence: 1/pojištěnce. Podmínkou úhrady je dodržení množstevního limitu (doby životnosti) stanoveného př.č.4 zákona č.48/1997 Sb. pro celkovou snímatelnou náhradu.

00875 - Částečná snímatelná náhrada dětská horní-rozpracovaná do fáze zkoušky voskového modelu náhrady včetně
Proběhly všechny výrobní fáze až do provedení zkoušky voskového modelu náhrady v ústech včetně.
Omezení frekvence: 1/pojištěnce

00876 - Částečná snímatelná náhrada dětská dolní-rozpracovaná do fáze zkoušky voskového modelu náhrady včetně
Proběhly všechny výrobní fáze až do provedení zkoušky voskového modelu náhrady v ústech včetně.
Omezení frekvence: 1/pojištěnce

00877 - Částečná snímatelná náhrada dětská horní-zcela dokončená
Zcela dokončená částečná snímatelná náhrada dětská připravená k odevzdání pojištěnci.
Omezení frekvence: 1/pojištěnce

00878 - Částečná snímatelná náhrada dětská dolní-zcela dokončená
Zcela dokončená částečná snímatelná náhrada dětská připravená k odevzdání pojištěnci.
Omezení frekvence: 1/pojištěnce

00879 - Korunka estetická plášťová z keramiky u pojištěnce do dne dosažení 18 let při použití na stálém zubu
Zcela dokončená korunka připravená k odevzdání pojištěnci.
Omezení frekvence: 1/pojištěnce/lokalizace zub. Podmínkou úhrady je dodržení množstevního limitu (doby životnosti) stanoveného př.č.4 zákona č.48/1997 Sb. pro korunku estetickou plášťovou z keramiky u pojištěnce do dne dosažení 18 let a předchozí schválení RL.