Výkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění

Všechny tyto výkony jsou obsaženy v úhradové vyhlášce platné pro příslušné období. Jedná se o seznam diagnostických a léčebných postupů za použití standardních materiálů. U těchto výkonů je nepřípustná jakákoliv úhrada pacientem, tj. lékař nesmí po pacientovi požadovat žádný doplatek.

Výše úhrad hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v oboru zubní lékařství a příslušná regulační omezení se stanoví v příloze č. 11 k vyhlášce č. 268/2019 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020. Podle kompenzační vyhlášky č. 305/2020 Sb. se úhrada za hrazené služby podle přílohy č. 11 poskytnuté od 1. července 2020  navýšila o 14,76 %, s výjimkou kódu 00944, jehož úhrada se navýšila o 6 Kč. Záloha na kompenzaci se poskytuje poskytovateli měsíčně, a to ve výši navýšení úhrady vztahujícího se k vykázaným hrazeným službám.

Výše úhrad ambulantních stomatologických služeb – stomatologických výkonů hrazených z veřejného zdravotního pojištění – od 1. 7. 2020 (pdf)

Výše úhrad ambulantních stomatologických služeb v roce 2020 – do 30. 6. (pdf)

Výkony hrazené v rámci stomatologické LPS  (pdf)

Další informace zde.