Stomatologická péče

Hledáte stomatologa?
Nabízíme vám odkaz na webové stránky České stomatologické komory, kde je vypublikován seznam zubních lékařů, kteří registrují nové pacienty, a přehled zubních pohotovostí v ČR. Dále jsme pro vás připravili přehled stomatologických pracovišť, která mají nasmlouvanou stomatochirurgickou péči [pdf]. 

K tomu, aby klienti VZP neměli problémy s hledáním zubního lékaře, se snažíme přispět i bonifikací zubních lékařů. V červenci 2019 jsme zavedli program VZP PLUS – STOMATOLOGIE, jehož součástí je mimo jiné jednorázová bonifikace lékaře za registraci nového pacienta. Už jen za první čtyři měsíce díky tomuto programu našlo nového zubaře 11 611 pojištěnců, kteří do té doby nebyli registrovaní.

Stomatologická péče

Povinností lékaře je nabídnout pacientovi ošetření, které je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Všechny tyto výkony jsou obsaženy v úhradové vyhlášce platné pro příslušné období. Jedná se o seznam diagnostických a léčebných postupů za použití standardních materiálů (viz tabulku Výše úhrad ambulantních stomatologických služeb – stomatologických výkonů hrazených z veřejného zdravotního pojištění). U těchto výkonů je nepřípustná jakákoliv úhrada pacientem, tj. lékař nesmí po pacientovi požadovat žádný doplatek.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 je od 1. 1. 2019 možno používat zubní amalgám jen v kapslové formě v předem určených dávkách (dózovaný). Použití volně balené rtuti zubními lékaři se zakazuje.

U dětí do 15 let a u těhotných a kojících žen jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny

  • výplně dočasných zubů a výplně stálých zubů v rozsahu celého chrupu při použití skloionomerního cementu a
  • v rozsahu řezáků a špičáků i při použití samopolymerujícího kompozitu, u dětí do 15 let v rozsahu stálých řezáků a stálých špičáků i fotokompozitní výplně.

Není-li použití skloionomerního cementu možné z hlediska zdravotního stavu pojištěnce, lze použít a je hrazena výplň z dózovaného amalgámu.

Ostatní pojištěnci mají z veřejného zdravotního pojištění hrazeny

  • v rozsahu celého chrupu výplně z dózovaného amalgámu
  • v rozsahu řezáků a špičáků jsou hrazeny i výplně ze samopolymerujícího kompozitu
  • do dne dosažení 18 let jsou v rozsahu řezáků a špičáků hrazeny i fotokompozitní výplně.

Lékař může pacientovi – poté, co ho seznámí se standardním ošetřením – také nabídnout ošetření s použitím nadstandardních materiálů. Toto ošetření potom již není hrazeno ze všeobecného zdravotního pojištění, pacient si celý výkon hradí sám. Ceny těchto výkonů jsou kalkulovány na základě individuální kalkulace ordinace; pacient má právo být seznámen před ošetřením s cenou výkonu a nahlédnout do ceníku dané ordinace. Povinností lékaře je vystavit pacientovi potvrzení o úhradě.

Rozsah péče, která je hrazena ze všeobecného zdravotního pojištění, je různý podle toho, zda je péče poskytována smluvním či nesmluvním zdravotnickým zařízením. V případě, že stomatologické zdravotnické zařízení nemá uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou pacienta, je mu zde z veřejného zdravotního pojištění hrazena pouze akutní, neodkladná péče. Soubor kódů hrazených v rámci neodkladné péče nesmluvním zdravotnickým zařízením se kryje s výkony hrazenými v rámci stomatologické pohotovosti.