Stomatologická péče

Stomatologická péče

Povinností lékaře je nabídnout pacientovi ošetření, které je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Všechny tyto výkony jsou obsaženy v úhradové vyhlášce platné pro příslušné období. Jedná se o seznam diagnostických a léčebných postupů za použití standardních materiálů (viz tabulku Výše úhrad ambulantních stomatologických služeb – stomatologických výkonů hrazených z veřejného zdravotního pojištění). U těchto výkonů je nepřípustná jakákoliv úhrada pacientem, tj. lékař nesmí po pacientovi požadovat žádný doplatek.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 je od 1. 1. 2019 možno používat zubní amalgám jen v kapslové formě v předem určených dávkách (dózovaný). Použití volně balené rtuti zubními lékaři se zakazuje.

U dětí do 15 let a u těhotných a kojících žen jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny

  • výplně dočasných zubů a výplně stálých zubů v rozsahu celého chrupu při použití skloionomerního cementu a
  • v rozsahu řezáků a špičáků i při použití samopolymerujícího kompozitu, u dětí do 15 let v rozsahu stálých řezáků a stálých špičáků i fotokompozitní výplně.

Není-li použití skloionomerního cementu možné z hlediska zdravotního stavu pojištěnce, lze použít a je hrazena výplň z dózovaného amalgámu.

Ostatní pojištěnci mají z veřejného zdravotního pojištění hrazeny

  • v rozsahu celého chrupu výplně z dózovaného amalgámu
  • v rozsahu řezáků a špičáků jsou hrazeny i výplně ze samopolymerujícího kompozitu
  • do dne dosažení 18 let jsou v rozsahu řezáků a špičáků hrazeny i fotokompozitní výplně.

Lékař může pacientovi – poté, co ho seznámí se standardním ošetřením – také nabídnout ošetření s použitím nadstandardních materiálů. Toto ošetření potom již není hrazeno ze všeobecného zdravotního pojištění, pacient si celý výkon hradí sám. Ceny těchto výkonů jsou kalkulovány na základě individuální kalkulace ordinace; pacient má právo být seznámen před ošetřením s cenou výkonu a nahlédnout do ceníku dané ordinace. Povinností lékaře je vystavit pacientovi potvrzení o úhradě.

Rozsah péče, která je hrazena ze všeobecného zdravotního pojištění, je různý podle toho, zda je péče poskytována smluvním či nesmluvním zdravotnickým zařízením. V případě, že stomatologické zdravotnické zařízení nemá uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou pacienta, je mu zde z veřejného zdravotního pojištění hrazena pouze akutní, neodkladná péče. Soubor kódů hrazených v rámci neodkladné péče nesmluvním zdravotnickým zařízením se kryje s výkony hrazenými v rámci stomatologické pohotovosti.

Přehled stomatologických pracovišť, která mají nasmlouvanou stomatochirurgickou péči.