Stomatologická péče

Hledáte stomatologa?
Nabízíme vám odkaz na webové stránky České stomatologické komory, kde je vypublikován seznam zubních lékařů, kteří registrují nové pacienty, a přehled zubních pohotovostí v ČR. Dále jsme pro vás připravili přehled stomatologických pracovišť, která mají nasmlouvanou stomatochirurgickou péči [pdf, 142 kB]. 

Stomatologická péče

Povinností lékaře je nabídnout pacientovi ošetření, které je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Všechny tyto výkony jsou obsaženy v úhradové vyhlášce platné pro příslušné období. Jedná se o seznam diagnostických a léčebných postupů za použití standardních materiálů (viz tabulku Výše úhrad ambulantních stomatologických služeb – stomatologických výkonů hrazených z veřejného zdravotního pojištění). U těchto výkonů je nepřípustná jakákoliv úhrada pacientem, tj. lékař nesmí po pacientovi požadovat žádný doplatek.

V souvislosti s omezením používání amalgámových výplní ve stomatologii byly s účinností od 1. 1. 2018 v příloze č. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění provedeny změny u úhrad výplní dočasných zubů a výplní stálých zubů u dětí do 15 let a u těhotných a kojících žen – bylo hrazeno použití skloionomerního cementu (v případě, kdy to není ze zdravotních důvodů možné, pak použití dózovaného amalgámu) a dále samopolymerujícího kompozita v rozsahu špičáků včetně. Ostatní pojištěnci měli (do 31. 12. 2018) nadále z veřejného zdravotního pojištění hrazeny výplně z nedózovaného amalgámu, v rozsahu špičáků včetně samopolymerující kompozita, u dětí do 18 let i fotokompozitní výplně.

Od 1. 1. 2019 lze podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 používat zubní amalgám jen v kapslové formě v předem určených dávkách (dózovaný). Použití volně balené rtuti zubními lékaři se zakazuje. Proto byla výplň z dózovaného amalgámu zařazena Ministerstvem zdravotnictví ČR mezi výkony hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Od 1. 1. 2019 je nově stanovena výše úhrady za ošetření zubního kazu na stálém zubu při použití dózovaného amalgámu na 495 Kč (místo dřívějších 270 Kč při použití nedózovaného amalgámu).

Úhrady od 1. 1. 2019:

  • výplně dočasných zubů a výplně stálých zubů u dětí do 15 let a u těhotných a kojících žen jsou hrazeny při použití plastického materiálu, nejde-li o amalgám, samopolymerující kompozit nebo fotokompozit (např. tedy při použití skloionomerního cementu). V případě, kdy není použití plastického materiálu ze zdravotních důvodů možné, je hrazena výplň z dózovaného amalgámu. V rozsahu řezáků a špičáků je hrazena výplň i ze samopolymerujícího kompozita (v rozsahu stálých řezáků a špičáků i z fotokompozita).
  • ostatní pojištěnci mají z veřejného zdravotního pojištění hrazeny v rozsahu celého chrupu výplně z dózovaného amalgámu, v rozsahu řezáků a špičáků i ze samopolymerujícího kompozita (u dětí do 18 let i z fotokompozita).

Lékař může pacientovi – poté, co ho seznámí se standardním ošetřením – také nabídnout ošetření s použitím nadstandardních materiálů. Toto ošetření potom již není hrazeno ze všeobecného zdravotního pojištění, pacient si celý výkon hradí sám. Ceny těchto výkonů jsou kalkulovány na základě individuální kalkulace ordinace; pacient má právo být seznámen před ošetřením s cenou výkonu a nahlédnout do ceníku dané ordinace. Povinností lékaře je vystavit pacientovi potvrzení o úhradě.

Rozsah péče, která je hrazena ze všeobecného zdravotního pojištění, je různý podle toho, zda je péče poskytována smluvním či nesmluvním zdravotnickým zařízením. V případě, že stomatologické zdravotnické zařízení nemá uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou pacienta, je mu zde z veřejného zdravotního pojištění hrazena pouze akutní, neodkladná péče. Soubor kódů hrazených v rámci neodkladné péče nesmluvním zdravotnickým zařízením se kryje s výkony hrazenými v rámci stomatologické pohotovosti.