Vykazování kódem 00908 – Akutní vyšetření a ošetření neregistrovaného pojištěnce – i v rámci pohotovostní služby

Jedná se o agregovaný výkon, který lze vykázat při neodkladném ošetření neregistrovaného pacienta, tedy mimo rámec pravidelné péče.

Neodkladnou péčí praktického zubního lékaře se rozumí zdravotní péče poskytnutá při úrazu, při vzniku akutního onemocnění a při akutním zhoršení zdravotního stavu, jestliže by odklad poskytnutí zdravotní péče mohl vést k ohrožení života nebo k závažnému zhoršení zdravotního stavu pacienta.

  1. Při akutním neodkladném ošetření během pravidelné ordinační doby se u neregistrovaného pacienta ke kódu 00908 vykáže případně dále příslušný provedený výkon ze Základního souboru kódů poskytovaných v rámci neodkladné péče. U neregistrovaného pacienta po dovršení 18 let věku se vykazuje současně kód 00944 (signální kód epizody péče). Při akutním neplánovaném ošetření registrovaného pacienta kód 00908 vykázat nelze, vykazují se výkony odpovídající provedené péči a kód 00944 u pacienta po dovršení 18 let věku .
  2. Při akutním neodkladném ošetření mimo pravidelnou ordinační dobu lze bez ohledu na věk pacienta vybrat pohotovostní regulační poplatek ve výši 90 Kč. Informaci o vybrání regulačního poplatku vykáže lékař signálním kódem 09545. Uneregistrovaného pacienta se vykazuje kód 00908 a případně dále příslušný provedený výkon ze Základního souboru kódů poskytovaných v rámci neodkladné péče. U registrovaného pacienta kód 00908 vykázat nelze, vykazují se výkony odpovídající poskytnuté péči.
  3. Vpřípadě ošetření neregistrovaného pacienta, kdy nejsou splněny podmínky pro vykázání kódu 00908, kód 00908 vykázat nelze, ale je možné k úhradě vykázat kód odpovídající poskytnuté péči z nasmlouvaného souboru výkonů a kód 00944.

Kód 00908 lze vykázat pouze u neregistrovaného pojištěnce, a to pouze jedenkrát za jeden den, i kdyby v jednom dni proběhlo více návštěv.

Kód lze vykázat samostatně nebo v kombinaci s kódy tzv. Základního souboru kódů poskytovaných v rámci neodkladné péče. Základní soubor tvoří tyto kódy:

00910, 00911, 00913, 00914, 00916, 00917, 00948, 00949, 00950, 00951, 00955, 00957, 00959, 00962, 00963, 00970 a 00971. Kromě toho do základního souboru patří též kód 00944, který je však možno vykázat jen za předpokladu, že byl výkon poskytnut v průběhu pravidelné ordinační doby a u pojištěnce po dovršení 18 let věku.

Zubní lékař s osvědčením ve stomatochirurgii (CH) může kromě Základního souboru kódů poskytovaných v rámci neodkladné péče vykázat společně s kódem 00908 ještě kódy 00952, 00958, 00960 a 00964.

Zubní lékař s osvědčením v parodontologii (PA) může kromě Základního souboru kódů poskytovaných v rámci neodkladné péče vykázat společně s kódem 00908 ještě kód 00952.

Zubní lékař s osvědčením v pedostomatologii (PE) může kromě Základního souboru kódů poskytovaných v rámci neodkladné péče vykázat společně s kódem 00908 ještě kódy 00952, 00958 a 00960, ale pouze u pacientů do dosažení věku 18 let.

Jiné kódy než kódy ze základního souboru, případně než kódy uvedené výše u jednotlivých držitelů osvědčení, nelze současně s kódem 00908 vykázat.