Zjednodušili jsme schvalovací a povolovací proces, využít můžete i VZP Point

Změnili, zjednodušili a sjednotili jsme schvalovací a povolovací činnosti v rámci celé ČR a jde to i elektronicky.

K žádostem o schválení (povolení) zdravotnických prostředků a léků již není nutné přikládat poukazy a recepty. Reviznímu lékaři stačí předložit pouze Žádanku o schválení (povolení) – tiskopis VZP 21/2013. Musí však obsahovat veškeré náležitosti a nutné podklady k vyřízení, dané metodikou. Poukaz nebo recept vystaví ošetřující lékař až na základě schválené Žádanky o schválení (povolení). Nově již nejsou poukazy a recepty revizním lékařem potvrzovány.

Jak při podání žádosti postupovat?

  • Náležitě vyplněný a zdůvodněný tiskopis VZP 21/2013 – Žádanka o schválení (povolení) předložíte VZP. Předání dokladů v elektronické podobě, ve formě souboru kdavka.111 s definovaným datovým rozhraním, je možné na datovém nosiči, nebo s využitím portálového řešení VZP Point, což je preferovaná varianta.
  • Pokud se rozhodnete využít VZP Point, zašlete tiskopis jako úlohu 08 (08 – Vyúčtování zdravotní péče – soubor dávek), včetně příloh, které se samy spárují, pokud budou mít správný název (příloha je zasílána, pokud je ze strany PZS nutné obšírné zdůvodnění požadavku nebo přiložení naskenovaných lékařských zpráv apod.).
  • Revizní lékař se k žádosti vyjádří a kopii žádanky se svým stanoviskem odešle zpět na vaši adresu. Proces posouzení žádosti a vydání stanoviska probíhá zavedeným způsobem v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád.
  • Schválení či neschválení žádosti je zaneseno do informačního systému VZP, který je přístupný oprávněným revizním pracovníkům.
  • Na základě doručené kopie schválené žádanky vystavíte poukaz nebo recept. Na poukazu nebo na receptu (v místě pro záznamy zdravotní pojišťovny) potvrdíte jako předepisující lékař schválení/povolení revizním lékařem, a to otiskem svého razítka, podpisem a vypsáním jména schvalujícího/povolujícího revizního lékaře.

Co je VZP Point a k čemu se využívá?

VZP Point je webová aplikace, která umožňuje komunikovat s pojišťovnou zabezpečenou elektronickou formou. Jejím prostřednictvím můžete zasílat dávky, faktury, ale i jiné dokumenty. Výhodou je, že u všech těchto podání je vidět stav zpracování a jsou kdykoliv zpětně dohledatelné.

VZP Point vám také usnadní komunikaci s pracovníky pojišťovny. Prostřednictvím jednoduchého formuláře nazvaného „Obecné podání“ jim můžete zaslat dotaz, požadavek nebo sdělení. Odpověď vám bude zpravidla doručena opět do VZP Pointu.

Aplikace má však i další užitečné funkce, jejichž prostřednictvím je možné ověřit:

  • stav pojištění podle čísla pojištěnce, čísla průkazu zdravotní pojišťovny (EHIC) nebo příjmení a data narození,
  • platnost smlouvy poskytovatele zdravotních služeb s VZP podle jeho IČZ,
  • příslušnost pojištěnce ke kapitaci u praktického lékaře,
  • platnost průkazu zdravotního pojištění (EHIC) u pojištěnců VZP.

Dále lze v aplikaci vyhledat poskytovatele zdravotních služeb podle názvu subjektu, identifikačního čísla zařízení (IČZ) nebo identifikačního čísla pracoviště či lékaře (IČP). 

Jak získat přístup do VZP Pointu?

O přístup do VZP Pointu si můžete zažádat osobně na kterékoliv pobočce VZP nebo doručením vyplněných dokumentů, které naleznete na stránce www.vzp.cz/e-vzp/registrace/vzp-point. Po schválení žádosti a podpisu smlouvy vám zdarma zřídíme zabezpečený uživatelský účet. Přes něj lze v případě potřeby zastupovat i více poskytovatelů zdravotních služeb najednou.

Více informací o elektronické komunikaci najdete na www.vzp.cz/ekk.

Ing. Miroslav Hakl,
garant aplikace VZP Point pro poskytovatele zdravotních služeb

Vydáno v červnu 2017