Nová úhradová regulace zdravotnických prostředků na poukaz

Od 1. 1. 2019 vstoupila v účinnost novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která nestanovuje pouze nové úhrady zdravotnických prostředků, ale i nový proces a pravidla pro úhradovou regulaci zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Zainteresované subjekty vytvořily na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) seznam obecných informací vztahujících se k této nové úpravě a přehled důležitých termínů, které jsou zlomovými v roce 2019. My vám v poradně přinášíme odpovědi na nejčastější otázky, které nám v souvislosti s touto problematikou pokládáte.

Co se změnilo na začátku roku 2019?

Novela zákona počítá s přechodným obdobím, které je především určeno k přípravě a implementaci nových opatření jednotlivých subjektů. Změny zpočátku roku se týkaly pouze individuálně zhotovených zdravotnických prostředků na poukaz. Od 1. 1. 2019 byly všechny obecné kódy individuálních zdravotnických prostředků překódovány a nyní jsou specifické tím, že mají tvar 4XXXXXX. V rámci této změny byla vydána pojišťovnami i metodika pro vykazování v tomto období.

Budou se i nadále žádosti o zařazení zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz podávat na VZP ČR?

Ne. Žádosti, které se standardně přijímaly na VZP ČR s cílem zařazení zdravotnických prostředků na poukaz, se nyní již podávat nebudou. Registrace bude probíhat na SÚKL dle stanovených požadavků v souladu s platnou legislativou. Pojišťovny tedy budou hradit zdravotnické prostředky na poukaz zařazené do úhradových skupin, budou-li splněny podmínky úhrady stanovené pro tuto úhradovou skupinu. Ohlašovatel podává ohlášení elektronicky na SÚKL. Veškerá ohlášení se budou podávat pomocí tzv. agendového informačního systému.

Nastává změna i u podání žádostí pro zvlášť účtovaný materiál?

Ne, zde nedochází k žádné změně. Žádosti o zařazení zdravotnických prostředků – zvlášť účtovaného materiálu, které jsou vykazovány v rámci zdravotních výkonů, se podávají stále na Ústředí VZP ČR.

Ohlašují se i individuální zdravotnické prostředky?

Individuální zdravotnické prostředky se na SÚKL neohlašují. Vyplývá to ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, kdy část sedmá, § 39r odst. 4) zní: Individuálně zhotovené zdravotnické prostředky se neohlašují a hradí se ve výši a za podmínek stanovených v příloze č. 3 k tomuto zákonu. Tyto prostředky se tedy neohlašují a nezařazují do úhradových skupin.

Jak to bude se současnými kódy VZP pro jednotlivé ZP předepisované na poukaz?

Na období od 1. 6. 2019 do 30. 6. 2019 je stanovený termín pro pře-ohlášení dosud hrazených prostředků předepisovaných na poukaz. V dostatečném časovém předstihu zveřejní SÚKL technické požadavky na pře-ohlášení zdravotnických prostředků. Zdravotnické prostředky, které výrobci či dodavatelé v tomto termínu nepře-ohlásí, přestanou být od 1. 8. 2019 hrazeny.

Změní se současné sedmimístné kódy VZP?

Ano. U sériově vyráběných zdravotnických prostředků dojde ke změně kódů VZP. Od 1. 12. 2019 budou zdravotnickým prostředkům předepisovaným na poukaz přiděleny nové kódy Státním ústavem pro kontrolu léčiv.

Má VZP ČR v novém systému úhrad možnost podle zákona snižovat ceny zdravotnických prostředků?

Ano, v rámci ekonomické udržitelnosti systému a s ohledem na vývoj trhu bude v budoucnu Všeobecná zdravotní pojišťovna využívat institut cenové soutěže a dohod o nejvyšší ceně k možným úsporám z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Ing. Zuzana Přikrylová,
vedoucí oddělení zdravotnických prostředků

vydáno v dubnu 2019