Nabídněte svým pacientům očkování před začátkem chřipkové sezóny

V listopadové poradně se dočtete, kdo má nárok na očkování proti chřipce a proti pneumokokům, hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a kde najít potřebné informace.

Proti chřipce i proti pneumokokovým infekcím, které jsou častou komplikací, mohou být v současné době očkováni s úhradou z prostředků veřejného zdravotního pojištění (a tedy pro sebe bezplatně) všichni pojištěnci nad 65 let a pacienti ze stanovených rizikových skupin.

Očkování proti chřipce

Očkování proti chřipce je nepovinné a z veřejného zdravotního pojištění je podle zákona č. 48/1997 Sb. (viz § 30 odst. 2 písm. b bod 4) hrazeno v ekonomicky nejméně náročném provedení:

  • pojištěncům nad 65 let
  • pacientům po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk
  • pacientům, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem
  • osobám umístěným ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem.

Hrazena je jak vakcína, tak její aplikace. V sezóně 2018–2019 jsou k dispozici tří- i čtyřvalentní vakcíny, přičemž plně hrazené (částkou do 250 Kč) jsou všechny aktuálně dostupné vakcíny: INFLUVAC, VAXIGRIP, INFLUVAC TETRA a VAXIGRIP TETRA.

Pokud vaši pacienti „nedosáhnou“ na úhradu očkování proti chřipce, protože do uvedených skupin nepatří, mají možnost získat na ně jako pojištěnci VZP příspěvek z fondu prevence ve výši 150 Kč. Připomínáme ale, že v daném kalendářním roce je třeba o příspěvek zažádat do 30. 11.

Očkování proti pneumokoku

Všichni pojištěnci nad 65 let mají nárok rovněž na úhradu nepovinného očkování proti pneumokokovým infekcím (viz § 30 odst. 2 písm. f zákona č. 48/1997 Sb.). Opět do výše ekonomicky nejméně náročné varianty. Očkovací látky zde schvaluje MZ na základě doporučení Národní imunizační komise a v současné době je očkování prováděno vakcínou Prevenar 13, která je v této věkové kategorii plně hrazena včetně aplikace. Děti mají nárok na úhradu očkování proti pneumokokovým infekcím, pokud jim byly všechny dávky vakcíny aplikovány do 7. měsíce věku (viz § 30 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.). V tomto případě je hrazenou vakcínou v provedení ekonomicky nejméně náročném očkovací látka Synflorix; u očkování jinou vakcínou musí zákonný zástupce uhradit rozdíl v ceně vakcín.

V režimu pravidelných (= povinných) očkování se proti pneumokokovým nákazám (viz § 6 vyhl. č. 537/2006 Sb.) očkují:

  • osoby umístěné v LDN a v domovech pro seniory
  • osoby umístěné v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem, pokud trpí chronickým nespecifickým onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév nebo ledvin nebo diabetem léčeným inzulínem.

Pravidelná očkování jsou pojišťovnou plně hrazena, pokud je pojištěnec očkován stanovenou vakcínou, v opačném případě hradí pojišťovna jen cenu aplikace, nikoli vakcínu, tu si musí zaplatit klient. U pravidelného očkování proti pneumokokům je z veřejného zdravotního pojištění hrazena vakcína Prevenar 13.

Novinkou od začátku roku 2018 je možnost očkování proti chřipce a také proti pneumokokovým infekcím, invazivním meningokokovým infekcím a invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b u rizikových skupin (viz § 30 odst. 2 písm. b bod 7 zákona č. 48/1997 Sb.). Jedná se o:

  • pojištěnce s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny
  • pojištěnce po transplantaci kmenových hemopoetických buněk
  • pojištěnce se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti
  • pojištěnce po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

Z veřejného zdravotního pojištění je jim hrazeno očkování vakcínou v provedení ekonomicky nejméně náročném. U očkování proti pneumokokům je to v současné době u dospělých vakcína Prevenar 13, u dětí vakcína Synflorix. Pokud si klient vybere vakcínu jinou než ekonomicky nejméně náročnou, musí si uhradit rozdíl v ceně vakcín; aplikaci hradí pojišťovna vždy. U očkování proti chřipce úhrada do výše 250 Kč aktuálně pokryje všechny dostupné vakcíny na trhu.

Potřebné informace k vykazování očkování najdete na www.vzp.cz/metodiky-ockovani.

MUDr. Ludmila Macháčková,
Odbor úhrad zdravotní péče

vydáno v listopadu 2018