Kdy pojišťovna nemusí uhradit péči fyzioterapeuta

Zdravotní služby v odbornosti fyzioterapie poskytují odborní zdravotničtí pracovníci – fyzioterapeuti, a to výhradně po indikaci ošetřujícího lékaře. Stejně jako je nutné správné a úplné vyplnění příslušného indikačního dokladu, je důležitá i dokumentace fyzioterapeuta.

Zdravotní služby v odbornosti fyzioterapie poskytují odborní zdravotničtí pracovníci – fyzioterapeuti, a to výhradně po indikaci ošetřujícího lékaře. Stejně jako je nutné správné a úplné vyplnění příslušného indikačního dokladu, je důležitá i dokumentace fyzioterapeuta.

Jaké jsou nejčastější chyby?

Doklad, kterým lékař indikuje fyzioterapeutickou péči (06/FT):

1. Nedostatečně specifikovaná požadovaná péče

Pokud převezme fyzioterapeut neúplně či nepřesně vyplněný doklad 06/FT, hrozí mu, že poskytnutá péče nebude uhrazena. Nespecifikovaný doklad je třeba lékaři vrátit k doplnění a upřesnění. Například při indikaci reflexních technik musí být na dokladu 06/FT uveden název a jaké oblasti či svalové skupiny mají být léčeny. Současně musí být uvedena délka procedury a jejich celkový počet.

2. Neautorizované opravy dokladu

Změnit nebo doplnit doklad může pouze indikující lékař. Další nedostatky v dokladu 06/ FT sice nevedou k zamítnutí úhrady, mohou ovšem ovlivnit bezpečnost provedené léčby – nejčastěji hovoříme o neuvedení možných rizik na straně pacienta. Fyzioterapeut by neměl nikdy převzít pacienta do péče bez těchto údajů.

Dokumentace fyzioterapeuta:

1. Poskytnutá péče není průkazně dokumentována

Nejčastěji dochází k tomu, že nejsou uvedeny jednoznačné a úplné parametry. Například u ultrazvuku musí být uvedeno, jaká hlavice a příp. frekvence byla použita, u LTV musí být uvedeno, jaká cvičební technika byla použita. U reflexních technik bývá nedostatkem to, že je uveden pouze název bez uvedení oblastí či svalů, které byly léčeny, u mobilizace není uvedeno, kterým směrem byl segment páteře či kloubu omezen, jakou technikou a kterým směrem byla mobilizace provedena.

2. U výkonů účtovaných u pacienta v jeden den v násobcích není uveden čas

V dokumentaci často chybí uvedení času zahájení a ukončení těchto výkonů. Pokud nelze čas z dokumentace určit, uhradí zdravotní pojišťovna v souladu s vyhláškou pouze jeden výkon. Vykázat a uhradit lze výkon jen tolikrát, kolikrát je při vícečetném provedení naplněn celý jeho čas.

3. Zdravotní péče nehrazená z veřejného zdravotního pojištění

Při přijetí dokladu 06/FT je třeba zkontrolovat, jestli nejsou požadovány nehrazené úkony, jako např. klasické masáže, masáže pomocí přístrojů, perličkové koupele, laserové terapie a další. Z masáží jsou hrazeny pouze reflexní masáže, a to jen u indikací ve vymezených případech. Z koupelí jsou hrazeny vodoléčebné procedury aplikované na končetiny, tedy například vzestupné končetinové koupele, vířivé koupele, střídavé nožní koupele, studené zapařovací koupele, nebo střídavé skotské střiky.

4. Zápisy nejsou opatřeny razítkem a podpisem

Podle zákona musí být z dokumentace zřejmé, kdo, kdy, jakému pacientovi a jak poskytl vykázané zdravotní služby. Musí být možné v případě potřeby zkontrolovat, že péči poskytl k tomu adekvátně způsobilý fyzioterapeut, který je uveden v Příloze č. 2 platné Smlouvy.

Vydáno v prosinci 2014