Nové legislativní normy pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči je s účinností od 6. 1. 2015 stanoven zákonem 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

Novela zákona č. 48/1997 Sb., týkající se lázeňské léčebně rehabilitační péče, včetně přílohy číslo 5 "Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči" je obsahem zákona č. 1/2015 Sb. Indikační seznam je tak určen zákonem, nikoli již jen vyhláškou ministerstva zdravotnictví. Dosavadní vyhláška č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, byla rozhodnutím Ústavního soudu zrušena uplynutím dne 31. prosince 2014.

S účinností od 6. 1. 2015 bylazároveň vydána vyhláška MZ č. 2/2015 Sb.o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče. Pro jednotlivé indikace stanovené v příloze č. 5 zákona č. 48/1997 Sb. jsou v příloze této vyhlášky stanoveny indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytnutí léčebně rehabilitační péče včetně potřebných vyšetření, obor specializace lékaře, který takovou péči doporučuje, požadavky na dostupnost zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, indikační zaměření lázeňských míst, ve kterých se nachází přírodní léčivý zdroj nebo klimatické podmínky vhodné k léčbě nemocí, a obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost.