Dohodovací řízení pro rok 2021

Pro účely koordinace jednotlivých jednání Dohodovacího řízení pro rok 2021 byl vytvořen rezervační systém, který je k dispozici na odkazu dr.vzp.cz. Přístupové heslo a další instrukce obdrželi koordinátoři jednotlivých segmentů prostřednictvím e-mailu.

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU ČASU JEDNÁNÍ DNE 3. ÚNORA 2020
Dohodovací řízení ke změně jednacího řádu bude probíhat od 10.30 hod. a samotné zahájení Dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2021 bude v 11.00 hod.

Pozvánka na zahajovací jednání DŘ 2021 dne 3. února 2020