Ukončení léčení

Seznam přípustných možností používaných pro ukončení hospitalizačních účtů

Aktuální platná verze
Číselník: 831 [ pdf ] platnost od 01. 01. 2012
Archiv
Číselník: 690 [ zip ] platnost od 01. 01. 2009 - 31. 12. 2011
Číselník: 660 [ zip ] platnost od 01. 04. 2008 - 30. 06. 2008
Číselník: 650 [ zip ] platnost od 31. 12. 2007 - 31. 03. 2008

Datové rozhraní

Atributy:

Název Typ Délka Popis
KOD C 1 Kód ukončení léčení
NAZ C 126 Význam