Typy subjektů

Číselník slouží VZP ČR pro popis smluvního ZZ.

Aktuální platná verze
Číselník: 690 [ zip ] platnost od 01. 01. 2009
Archiv
Číselník: 660 [ zip ] platnost od 01. 04. 2008 - 30. 06. 2008
Číselník: 650 [ zip ] platnost od 31. 12. 2007 - 31. 03. 2008

Datové rozhraní

Atributy:

Název Typ Délka Popis
KAT C 2 Kategorie subjektu
KOD C 3 Typ subjektu
NAZ C 60 Název smluvního subjektu