Preskripční omezení

Číselník Preskripční omezení.

Aktuální platná verze
Číselník: 700 [ zip ] platnost od 01. 04. 2009
Archiv
Číselník: 680 [ zip ] platnost od 01. 10. 2008
Číselník: 670 [ zip ] platnost od 01. 07. 2008 - 30. 09. 2008
Číselník: 660 [ zip ] platnost od 01. 04. 2008 - 30. 06. 2008

Datové rozhraní

Atributy:

Název Typ Délka Popis
OZO C 5 Označení odbornosti pro účely preskripčního omezení
v číselníku HVLP a IVLP, atribut SPE v číselníku SZM
NAZ C 100 Název odbornosti z číselníku léčiv a ZP
PRI C 1 Příznak, zda odbornost lékařů kontrolovat: A- kontrolovat, N - ne
ODB1 C 3 Odbornost 1 podle číselníku Odbornosti
ODB2 C 3 Odbornost 2 podle číselníku Odbornosti
ODB3 C 3 Odbornost 3 podle číselníku Odbornosti
ODB4 C 3 Odbornost 4 podle číselníku Odbornosti
ODB1 C 5 Odbornost 5 podle číselníku Odbornosti
ODB6 C 3 Odbornost 6 podle číselníku Odbornosti
ODB7 C 3 Odbornost 7 podle číselníku Odbornosti
ODB8 C 3 Odbornost 8 podle číselníku Odbornosti
ODB9 C 3 Odbornost 9 podle číselníku Odbornosti
ODB10 C 3 Odbornost 10 podle číselníku Odbornosti