PEKODPNI (Kód pojištění)

Kód pojištění

Popis kódu pojištění

0A

Ukončení řízení o mezinárodní ochranu

0C

Zánik rodného čísla cizince

0D

Dlouhodobý pobyt v zahraničí

0E

Ukončené pojištění na základě Nařízení

0P

Ukončení trval. pobytu v ČR

0R

Zánik rodného čísla, změna RČ

0S

Osoba ze země MS-ZP výpomocná poj. v ČR

0U

Úmrtí

0V

Osoba ze země EU-ZP výpomocná poj. v ČR

0W

Rodinný přísl. EU-ZP výpomocná poj. v ČR

0X

Jiný důvod ukončení pojištění

0Z

Ukončení zaměstnání cizince mimo EU

00

Ukončené pojištění-již nepoužívaný kód

01

Pojištění běží-již nepoužívaný kód

1A

Cizinec-žadatel o mezinárodní ochranu

1C

Cizinec s trvalým pobytem v ČR

1E

Osoba ze země EU,poj. v ČR dle Nařízení

1F

Nezaop.rodin.přísl.pojist dle Naříz.

1O

Občan ČR s trvalým pobytem

1S

Zaměstnaný cizinec ze státu MS

1Z

Zaměstnaný cizinec ze země mimo EU