Náhrady za zdravotní péči

Aktuální platná verze
Číselník: 795 platnost od 1. 1. 2012
Archiv
Číselník: 660 platnost od 1. 4. 2008
Číselník: 650 platnost od 31. 12. 2007 - 31. 3. 2008

Datové rozhraní

Atributy:

Název Typ Délka Popis
KOD C 2 Kód náhrady
NAZ C 60 Název náhrady
TXT C 254 Text - vysvětlení
SUB C 60 Osoba, subjekt povinné náhrady
PRI N 2 Priorita náhrady