Mezinárodní klasifikace nemocí

Číselník diagnóz koresponduje s desátou revizí mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, která je garantovaná Ústavem zdravotnických informací a statistiky.

Aktuální platná verze
Číselník: 928 platnost od 01. 01. 2024
Archiv
Číselník: 927 platnost od 01. 01. 2023
Číselník: 926 platnost od 01. 01. 2022
Číselník: 925 platnost od 01. 01. 2022 (nahrazen 926)
Číselník: 924 platnost od 01. 01. 2021
Číselník: 923  platnost od 15. 05. 2020
Číselník: 919 platnost od 01. 03. 2020
Číselník: 917 platnost od 01. 01. 2020
Číselník: 910 platnost od 01. 05. 2017
Číselník: 908 platnost od 01. 01. 2016
Číselník: 903 platnost od 01. 04. 2014
Číselník: 901 platnost od 01. 04. 2013
Číselník: 900  platnost od 01. 01. 2013 - 21. 3. 2013
Číselník: 830 platnost od 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
Číselník: 801 platnost od 01. 04. 2011 - 31. 12. 2011
Číselník: 760 platnost od 01. 07. 2010 - 30. 09. 2010
Číselník: 731 platnost od 01. 01. 2010 - 31. 03. 2010
Číselník: 721 platnost od 01. 10. 2009 - 31. 12. 2009
Číselník: 720 platnost od 01. 10. 2009 - 31. 12. 2009

Datové rozhraní

Atributy:

Název Typ Délka Popis
KOD C 5 Kód diagnózy
ZNA C 1 Znak pro hvězdičkové diagnózy
POH C 1 Pohlaví
VOD C 2 Věk od
VDO C 2 Věk do
NAZ C 70 Název diagnózy