Kategorie pacienta

  1. pacient soběstačný, nezávislý na základní ošetřovatelské péči, nebo obdobně soběstačné dítě nad 10 let věku nebo novorozenec na novorozeneckém oddělení,

  2. pacient částečně soběstačný, nebo dítě nad 6 let do 10 let věku včetně, sebeobsluha s dopomocí, schopen pohybu mimo lůžko s dopomocí či samostatně na invalidním vozíku,

  3. pacient vyžadující zvýšený dohled, nebo dítě nad 2 roky do 6 let včetně, lucidní pacient neschopný pohybu mimo lůžko ani s dopomocí či samostatně na invalidním vozíku, vyžadující téměř úplnou obsluhu, nebo psychicky alterovaný pacient, u něhož je nutný zvýšený osobní dohled, případně nutné přechodné omezení pohybu či farmakol. sedace,

  4. pacient imobilní nesoběstačný, nebo dítě od 0 do 2 let věku včetně, kromě novorozence na novorozeneckém oddělení, lucidní pacient zcela imobilní, příp. inkontinentní, vyžadující ošetřovatelskou pomoc při všech i nejběžnějších úkonech,

  5. pacient v bezvědomí.

Aktuální platná verze
Číselník: 690 [ zip ] platnost od 01. 01. 2009
Archiv
Číselník: 660 [ zip ] platnost od 01. 04. 2008 - 30. 06. 2008
Číselník: 650 [ zip ] platnost od 31. 12. 2007 - 31. 03. 2008

Datové rozhraní

Atributy:

NázevTypDélkaPopis
KOD C 1 Kód kategorie
NAZ C 254 Název kategorie
TXT C 254 Text definice
POD N 4 Příplatek k ošetřovacímu dni hospitalizace - počet bodů dle pravidel ve vyhlášce č. 134/1998 Sb.