Frekvenční omezení výkonů

Číselník obsahuje položky Seznamu zdravotních výkonů s frekvenčními omezeními.

Aktuální platná verze
Číselník: 101 [ pdf ] verze platná od 1. 1. 2019

Datové rozhraní

Atributy:

NázevTypDélkaPopis
KÓD_VÝKONU C 5 Číslo výkonu
POČET_VÝKONŮ N 3 Maximální počet výkonů
PODMÍNKA C 20 Časové období
 POČET_K_PODMÍNCE  N 3 Počet vztahující se k časovému období
ID_FO C 9 Jednoznačná identifikace frekvenčního omezení

V rámci jednoho frekvenčního omezení (shodné ID_FO) musí být splněna všechna frekvenční omezení.

Pokud k jednomu výkonu existuje více frekvenčních omezení (s různými ID_FO), stačí, aby bylo splněno jedno frekvenční omezení.