Frekvenční omezení výkonů

Číselník obsahuje položky Seznamu zdravotních výkonů s frekvenčními omezeními.

Aktuální platná verze
Číselník: 108 verze platná od 1. 1. 2024,
nahrazuje verzi 00107
Archiv
Číselník: 107 verze platná od 1. 1. 2024
Číselník: 106 verze platná od 1. 1. 2023
Číselník: 105
verze platná od 1. 1. 2022
Číselník: 104 verze platná od 1. 7. 2021
Číselník: 103 verze platná od 1. 1. 2021
Číselník: 102 verze platná od 1. 1. 2020
Číselník: 101 verze platná od 1. 1. 2019

Datové rozhraní

Atributy:

Název Typ Délka Popis
KÓD_VÝKONU C 5 Číslo výkonu
POČET_VÝKONŮ N 3 Maximální počet výkonů
PODMÍNKA C 20 Časové období
 POČET_K_PODMÍNCE  N 3 Počet vztahující se k časovému období
ID_FO C 9 Jednoznačná identifikace frekvenčního omezení

V rámci jednoho frekvenčního omezení (shodné ID_FO) musí být splněna všechna frekvenční omezení.

Pokud k jednomu výkonu existuje více frekvenčních omezení (s různými ID_FO), stačí, aby bylo splněno jedno frekvenční omezení.

ID_FO

Popis

CAS

Omezení kalendářním časem

VEK

Rozdílné OF podle věku

INDIKACE

Rozdílné OF při nějaké indikaci

HOSPITAL

Rozdílné OF při hospitalizaci

STOM

Stomatologické výkony (na zub, čelist, kanálek, stranu)

LECBA

Rozdílné OF při určitém typu léčby, testech, operaci, ale i těhotenství apod.

LEKAR

OF se vztahuje ke změně lékaře

PAR

OF např. „na ledvinu“, „na jednu stranu“, „na jednu končetinu“ apod.

ORGAN

OF na orgán, na lokalizaci

LABOR

OF se vztahuje k nějakému laboratornímu vzorku, alergenu apod.

ODBORNOST

Výkon je možné provést např. 1 denně v jedné odbornosti

RECEPT

OF se vztahuje k receptu