Doprava

Aktuální platná verze
Číselník: 988 platnost od 01. 01. 2024
Archiv
Číselník: 986 platnost od 01. 01. 2023
Číselník: 985 platnost od 01. 01. 2022
Číselník: 981 platnost od 01. 02. 2021
Číselník: 980 platnost od 01. 01. 2021
Číselník: 976 platnost od 01. 01. 2020
Číselník: 972 platnost od 01. 01. 2019
Číselník: 968 platnost od 01. 01. 2018
Číselník: 963 platnost od 01. 01. 2017
Číselník: 959 platnost od 01. 01. 2016
Číselník: 955 platnost od 01. 01. 2015
Číselník: 951 platnost od 01. 01. 2014
Číselník: 950 platnost od 01. 10. 2013
Číselník: 890 platnost od 01. 01. 2013 - 30. 09. 2013
Číselník: 830 platnost od 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012
Číselník: 800 platnost od 01. 04. 2011 - 31. 12. 2011
Číselník: 770 platnost od 01. 10. 2010 - 31. 12. 2010
Číselník: 760 platnost od 01. 07. 2010 - 30. 09. 2010
Číselník: 741 platnost od 01. 05. 2010 - 30. 06. 2010
Číselník: 740 platnost od 01. 04. 2010 - 30. 06. 2010
Číselník: 730 platnost od 01. 01. 2010 - 31. 03. 2010
Číselník: 720 platnost od 01. 10. 2009 - 31. 12. 2009
Číselník: 710 platnost od 01. 07. 2009 - 30. 09. 2009
Číselník: 701 platnost od 01. 04. 2009 - 30. 06. 2009
Číselník: 700 platnost od 01. 04. 2009 - 30. 06. 2009
Číselník: 690 platnost od 01. 01. 2009 - 31. 03. 2009
Číselník: 681 platnost od 01. 10. 2008 - 31. 12. 2008
Číselník: 680 platnost od 01. 10. 2008 - 31. 12. 2008
Číselník: 672 platnost od 01. 07. 2008 - 30. 09. 2008
Číselník: 660 platnost od 01. 04. 2008 - 30. 06. 2008
Číselník: 650 platnost od 31. 12. 2007 - 31. 03. 2008

Datové rozhraní

Atributy:

Název Typ Délka Popis
KOD C 2 Číslo výkonu dopravy
NAZ C 254 Název dle sazebníku dopravy
Poku Kód druhu doppravy ve starém Seznamu výkonů má stejné číselné označení jako Číslo výkonu dopravy v novém Seznamu, ale liší se význameme a cenou, jsou v atributu uvedeny oba (případně zkrácené) názvy. První s platností do 30.6.97, druhý s platností od 1.7.97.
TXT C 254 Text - vysvětlení dle sazebníku
TLE N 6.1 Čas lékaře
TOS N 6.1 Čas ostatní
PNM $ 7.2 Příme mat. náklady 
PZN $ 7.2 Přímé mzdové náklady
REN $ 7.2 Režijní náklady
CEN $ 7.2 Celkové náklady
BOD $ 7.2 Počet bodů 
DOKL N 2 Číslo dokladu, na kterém je dovoleno kód vykázat
PWKM C 1 Příznak vyplnění km (počet) na dokladu "A" -povinné
"N" - nepovinné
"Z" - zakázané
PVKC C 1 Příznak vyplnění Kč na dokladu (A, N, Z)
VAKM C 1 Atribut km z dokladu vstupuje do výpočtu úhrady "1" - ano
"0" - ne
VAKC C 1 Atribut Kč z dokladu vstupuje do výpočtu úhrady (0, 1)
SMSAZ C 1 Sazba v Kč na 1 km ve smlouvě ZZ "A" -ano
"N" - ne
"Z" - zakázano
SMBOD C 1 Sazba v bodech na 1 km ve smlouvě se ZZ (A, N, nebo Z)
SMPAU C 1 Se ZZ nasmlouván paušál v Kč (A, N, nebo Z)
SMPMN C 1 Se ZZ nasmlouvány přímé materiálové náklady v Kč (A, N, nebo Z)
MINUH N 1 Úhrada se počítá jako minimum z {(sazba x počet km), Kč vykázané na dokladu}: "0" - ne, "1" - ano
DRUN N 3 Druh nákladové položky pro kód
DRUK N 3 Druh konsolidace
MAXKM N 3 Údaj o max. počtu km, které lze pro daný kód vykázat
REZ1 N 1 Rezerva 1 pro zpracování ve VZP
REZ2 N 1 Rezerva 2 pro zpracování ve VZP
REZ3 N 1 Rezerva 3 pro zpracování ve VZP
REZ4 N 1 Rezerva 4 pro zpracování ve VZP
REZ5 N 1 Rezerva 5 pro zpracování ve VZP