Doporučení hospitalizace

Aktuální platná verze
Číselník: 833 [ pdf]
platnost od 01. 03. 2021
Archiv
Číselník: 832 [ pdf] platnost od 01. 03. 2018, nahrazuje verzi 00830
Číselník: 830 [ pdf] platnost od 01. 01. 2012
Číselník: 761 [ zip ] platnost od 01. 07. 2010 - 31. 12. 2011
Číselník: 760 [ zip ] platnost od 01. 07. 2010 - 30. 09. 2010
Číselník: 690 [ zip ] platnost od 01. 01. 2009 - 31. 03. 2009
Číselník: 660 [ zip ] platnost od 01. 04. 2008 - 30. 06. 2008
Číselník: 650 [ zip ] platnost od 31. 12. 2007 - 31. 03. 2008

Datové rozhraní

Atributy:

Název Typ Délka Popis
KOD C 1 Kód typu doporučení k hospitalizaci
NAZ C 60 Název typu doporučení k hospitalzaci