Časové období

Používá se pro potřeby elektronické fakturace.

Kód Název
M měsíční
Q kvartální
J jiné

Datové rozhraní

Atributy:

Název Typ Max. délka Popis
KOD C 1 Kód fakturačního období
NAZ C 30 Název fakturačního období