Zvýšení dostupnosti a hodnocení kvality u praktických zubních lékařů

VZP ČR nabízí svým smluvním partnerům v oboru praktického zubního lékařství možnost účasti v bonifikačním programu VZP PLUS – Zvýšení dostupnosti a hodnocení kvality u praktických zubních lékařů (dále VZP PLUS – STOMATOLOGIE).

Cíle programu

Hlavním cílem programu VZP PLUS – STOMATOLOGIE je zlepšit dostupnost hrazených služeb a proregistrovanost našich pojištěnců u praktických zubních lékařů (dále „PZL“) a zároveň zajistit nahlášení registrací do kapitačního centra, aby o registracích pojištěnců u daného lékaře měla informace i zdravotní pojišťovna.

Indikátory kvality

Program je založen na sledování a hodnocení tří kvalitativních kritérií, která souvisí s registrací pojištěnců a pravidelnou péčí o registrované pojištěnce:

  • nově registrovaní pojištěnci;
  • hlášení registrací pojištěnců do kapitačního centra;
  • pravidelná péče o registrované pojištěnce.

Tato kritéria byla definována ve spolupráci s odbornými společnostmi a příslušnými sdruženími poskytovatelů.

Bonifikace

Program VZP PLUS – STOMATOLOGIE se s ohledem na stanovená kvalitativní kritéria skládá ze tří bonifikačních plateb:

  • bonifikace za nově registrovaného pojištěnce ve výši 500 Kč;
  • bonifikace za hlášení registrací pojištěnců do kapitačního centra ve výši 1 000 Kč na každé registrující pracoviště poskytovatele za každý kalendářní měsíc, po který se účastnil programu (podmínkou je alespoň 100 registrovaných pojištěnců na daném pracovišti k 31. 12. 2021 nahlášených VZP ČR do 5. 3. 2022);
  • bonifikace za registrovaného pojištěnce, u kterého byla v předchozích dvou letech provedena definovaná zdravotní péče, a to dle velikosti kmene registrovaných pojištěnců VZP ČR:
    • ve výši 40 Kč, pokud poskytovatel na daném pracovišti bude k 31. 12. 2021 registrovat od 500 do 1 500 pojištěnců (dle podílu počtu pojištěnců VZP ČR v daném okrese),
    • ve výši 60 Kč, pokud poskytovatel na daném pracovišti bude k 31. 12. 2021 registrovat alespoň 1 500 pojištěnců (dle podílu počtu pojištěnců VZP ČR v daném okrese).

Bonifikace za nově registrované pojištěnce bude uhrazena kvartálně. Ostatní bonifikace budou uhrazeny do 120 dnů od skončení roku 2021.

Podrobnější metodika je přílohou této informace.

Účast v programu

Program probíhá od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a mohou se do něj přihlásit praktičtí zubní lékaři.

VZP ČR preferuje, aby Poskytovatel zapojený ve VZP PLUS – STOMATOLOGIE komunikoval prostřednictvím VZP Pointu, nicméně s ohledem na cíle programu mohou do programu vstoupit i poskytovatelé, kteří doposud tento nástroj nevyužívají.

Nabídku bonifikačního dodatku obdrží automaticky všichni poskytovatelé praktického zubního lékařství, kteří splňují všechny další podmínky pro zařazení do programu.

Pokud jej podepíšou a nejpozději do 31. 3. 2021 jej zašlou na příslušnou regionální pobočku VZP ČR, budou do programu zapojeni od 1. 1. 2021. V ostatních případech budou zapojeni vždy od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém zašlou podepsaný bonifikační dodatek na příslušnou regionální pobočku VZP ČR. Zapojit se je možno nejpozději v měsíci listopadu, tzn. úhradový dodatek je nutné uzavřít nejpozději do 30. 11. 2021.


Příloha: