Zvýšení dostupnosti a hodnocení kvality poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb

VZP ČR nabízí svým smluvním partnerům poskytujícím ambulantní péči v oboru gynekologie a porodnictví (odbornost 603) možnost účasti v bonifikačním programu VZP PLUS – Zvýšení dostupnosti a hodnocení kvality poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb (dále VZP PLUS – GYNEKOLOGIE).

Cíle programu:

Program VZP PLUS – GYNEKOLOGIE je programem zaměřeným na zlepšení dostupnosti hrazených gynekologických služeb, proregistrovanosti pojištěnců VZP ČR u ambulantních poskytovatelů gynekologických služeb a zároveň na podporu poskytovatelů pečujících o svůj kmen registrovaných pojištěnců a v neposlední řadě podporu poskytovatelů, kteří poskytují specializované a konziliární gynekologické služby.

Podmínky účasti v programu:

Do programu VZP PLUS – GYNEKOLOGIE se v roce 2021 mohou zapojit všichni ambulantní poskytovatelé v oboru gynekologie a porodnictví (odbornost 603), kteří splňují všechny tyto vstupní podmínky:

 • registrují na svých pracovištích nové pojištěnce VZP ČR do své péče s výjimkou důvodů uvedených v § 48 odst. 1) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,
 • poskytovatel v roce 2021:
  • poskytuje alespoň na jednom pracovišti (IČP) hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž má ordinační hodiny
   • alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo
   • alespoň 2 dny týdnu nejpozději od 7 hodin nebo
   • alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin,
  • nebo poskytuje alespoň na jednom pracovišti (IČP) hrazené služby v rozsahu alespoň 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně, přičemž má ordinační hodiny
   • alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo
   • alespoň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo
   • alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin,
   • a zároveň doloží, že všichni lékaři, kteří na takovém pracovišti působí jako nositelé výkonů, poskytují po celý rok 2021 alespoň jeden den v týdnu hrazené služby u poskytovatele lůžkových zdravotních služeb.
  • vedou funkční objednávkový systém, který umožňuje objednat se na pevnou dobu ve vymezených časech na každý den. Za objednávkový systém se považuje elektronické objednání, objednání e-mailem, případně telefonické nebo osobní objednání,
  • poskytovatel komunikuje s VZP ČR a předává dávky dokladů a faktury za poskytnuté hrazené služby prostřednictvím VZP Pointu.

Bonifikace

Zapojeným poskytovatelům budou nejpozději do konce června 2022 uhrazeny na základě splnění podmínek tři bonifikační platby:

 • Bonifikace za nově registrované pojištěnce ve výši 500 Kč (podmínkou je alespoň 500 registrovaných pojištěnců VZP ČR k 31. 12. 2021).
 • Bonifikace za preventivní péči ve výši 30 Kč za každého registrovaného pojištěnce a za každou splněnou podmínku (podmínkou je alespoň 500 registrovaných pojištěnců VZP ČR k 31. 12. 2021):
  • pokud podíl pojištěnců VZP ČR ve věku od 45 let registrovaných u poskytovatele účastnících se mamografického screeningu dosáhne alespoň 30 %.
  • pokud podíl pojištěnců VZP ČR ve věku od 18 let registrovaných u poskytovatele účastnících se screeningu karcinomu děložního hrdla dosáhne alespoň 40 %.
 • Bonifikace poskytovatelů provádějících specializovaná vyšetření:
  • 500 Kč za každý vykázaný a uznaný výkon 63063 – Kolposkopická expertíza, pokud poskytovatel provedl alespoň 50 těchto výkonů v roce 2021.
  • 500 Kč za každý vykázaných a uznaný výkon 63415 – Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče, pokud poskytovatel provedl alespoň 50 těchto výkonů v roce 2021, a zároveň je poskytovatel držitelem certifikátu ČGPS pro možnost vykazování výkonu 63415.
  • 500 Kč za každý vykázaný a uznaný výkon 63701 – Vyšetření urogynekologem nebo 63703 – Ultrazvukové vyšetření urogynekologem.

Účast v programu

Pokud splňujete výše uvedené vstupní podmínky a pokud máte zájem o účast v programu, je podmínkou, abyste se obrátili na příslušnou regionální pobočku VZP ČR a podepsali do 30. 11. 2021 bonifikační úhradový dodatek.

V případě, že poskytovatel nesplňuje vstupní podmínky, může změny nahlásit nejpozději do 28. 2. 2021 na místně příslušnou regionální pobočku VZP ČR a zveřejní nové skutečnosti svým registrovaným pojištěncům v ordinaci.


Příloha: