Zvýšení dostupnosti a hodnocení kvality poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb

VZP ČR nabízí svým smluvní partnerům poskytujícím ambulantní péči v oboru gynekologie a porodnictví (odbornost 603) možnost účasti v bonifikačním programu VZP PLUS - Zvýšení dostupnosti a hodnocení kvality poskytovatelů ambulantních gynekologických služeb (dále VZP PLUS – GYNEKOLOGIE).

Cíle programu:

Program VZP PLUS – GYNEKOLOGIE je programem zaměřeným na zlepšení dostupnosti hrazených gynekologických služeb, proregistrovanosti pojištěnců VZP ČR u ambulantních poskytovatelů gynekologických služeb a zároveň na podporu poskytovatelů pečujících o svůj kmen registrovaných pojištěnců a v neposlední řadě podporu poskytovatelů, kteří poskytují specializované a konziliární gynekologické služby.

Podmínky účasti v programu:

Do programu VZP PLUS - GYNEKOLOGIE se v roce 2020 mohou zapojit všichni ambulantní poskytovatelé v oboru gynekologie a porodnictví (odbornost 603), kteří splňují všechny tyto vstupní podmínky:

 • registrují na svých pracovištích nové pojištěnce VZP ČR do své péče s výjimkou důvodů uvedených v § 48 odst. 1) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,
 • poskytují po celý rok 2020 alespoň na jednom pracovišti (IČP) hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin, a tyto ordinační hodiny mají sjednané v příloze č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, nebo poskytují po celý rok 2020 alespoň na jednom pracovišti (IČP) hrazené služby v rozsahu alespoň 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin, a zároveň doloží, že lékaři, kteří u ně působí jako nositelé výkonů, poskytují alespoň jeden den v týdnu hrazené služby u poskytovatele lůžkové péče (např. v rámci porodnic, v rámci konziliárních služeb, v rámci klinických dnů, či v rámci operativy v lůžkových zařízeních).
 • vedou funkční objednávkový systém, který umožňuje objednat se na pevnou dobu ve vymezených časech na každý den. Za objednávkový systém se považuje elektronické objednání, objednání emailem, případně telefonické nebo osobní objednání.

Bonifikace

Zapojeným poskytovatelům budou nejpozději do konce června 2021 uhrazeny na základě splnění podmínek tři bonifikační platby:

 • Bonifikace za nově registrované pojištěnce ve výši 500 Kč (podmínkou je alespoň 500 registrovaných pojištěnců VZP ČR k 31. 12. 2020).
 • Bonifikace za preventivní péči ve výši 30 Kč za každého registrovaného pojištěnce a za každou splněnou podmínku (podmínkou je alespoň 500 registrovaných pojištěnců VZP ČR k 31. 12. 2020):
  • pokud podíl pojištěnců VZP ČR ve věku od 45 let registrovaných u poskytovatele účastnících se mamografického screeningu dosáhne alespoň 30 %.
  • pokud podíl pojištěnců VZP ČR ve věku od 18 let registrovaných u poskytovatele účastnících se screeningu karcinomu děložního hrdla dosáhne alespoň 40 %.
 • Bonifikace poskytovatelů provádějících specializovaná vyšetření:
  • 500 Kč za každý vykázaný a uznaný výkon 63063 – Kolposkopická expertíza, pokud poskytovatel provedl alespoň 50 těchto výkonů v roce 2020.
  • 500 Kč za každý vykázaných a uznaný výkon 63415 – Superkonziliární ultrazvukové vyšetření v průběhu prenatální péče, pokud poskytovatel provedl alespoň 50 těchto výkonů v roce 2020, a zároveň je poskytovatel držitelem certifikátu ČGPS pro možnost vykazování výkonu 63415.
  • 500 Kč za každý vykázaný a uznaný výkon 63701 – Vyšetření urogynekologem nebo 63703 – Ultrazvukové vyšetření urogynekologem.

Účast v programu

Pokud splňujete výše uvedené vstupní podmínky a pokud máte zájem o účast v programu, je podmínkou, abyste se s žádostí o účast v programu nejpozději do 15. prosince 2020 obrátili na příslušnou regionální pobočku VZP ČR a podepsali bonifikační úhradový dodatek.


Příloha: