Zvýšení dostupnosti a hodnocení kvality u praktických zubních lékařů

VZP ČR od 1. 7. 2019 nabízí svým smluvním partnerům v oboru praktického zubního lékařství možnost účasti v bonifikačním programu VZP PLUS – Zvýšení dostupnosti a hodnocení kvality u praktických zubních lékařů (dále VZP PLUS – STOMATOLOGIE).

Cíle programu

Hlavním cílem programu VZP PLUS – STOMATOLOGIE je zlepšit dostupnost hrazených služeb a proregistrovanost našich pojištěnců u praktických zubních lékařů (dále „PZL“) a zároveň zajistit nahlášení registrací do kapitačního centra, aby o registracích pojištěnců u daného lékaře měla informace i zdravotní pojišťovna.

Indikátory kvality

Program je založen na sledování a hodnocení tří kvalitativních kritérií, která souvisí s registrací pojištěnců a pravidelnou péčí o registrované pojištěnce:

  • nově registrovaní pojištěnci;
  • hlášení registrací pojištěnců do kapitačního centra;
  • pravidelná péče o registrované pojištěnce.

Tato kritéria byla definována ve spolupráci s odbornými společnostmi a příslušnými sdruženími poskytovatelů.

Bonifikace

Program VZP PLUS – STOMATOLOGIE se s ohledem na stanovená kvalitativní kritéria skládá ze tří bonifikačních plateb:

  • bonifikace za nově registrovaného pojištěnce ve výši 50 Kč;
  • bonifikace za hlášení registrací pojištěnců do kapitačního centra ve výši 1 000 Kč na každé registrující pracoviště poskytovatele za každý kalendářní měsíc, po který se účastnil programu (podmínkou je alespoň 100 registrovaných pojištěnců na daném pracovišti);
  • bonifikace za registrovaného pojištěnce, u kterého byla v předchozích dvou letech provedena definovaná zdravotní péče, ve výši 35 Kč.

Bonifikace bude vyhodnocena v prvním pololetí roku 2020 a bude poskytovateli vyplacena nejpozději do konce června 2020.

Podrobnější metodika je přílohou této informace.

Účast v programu

Do první fáze programu, která bude probíhat od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019, se mohou přihlásit praktičtí zubní lékaři.

Máte-li zájem o účast v programu, obraťte se s žádostí o účast v programu na příslušnou regionální pobočku VZP ČR, která vám předá více informací. Dle data žádosti o účast v programu budou poskytovatelé zapojeni následovně:

  1. od 1. 7. 2019 budou zapojeni poskytovatelé, kteří nejpozději do 31. 7. 2019 kontaktují příslušnou regionální pobočku, splní všechny uvedené podmínky a podepíší úhradový dodatek,
  2. ostatní poskytovatelé budou zapojeni vždy od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém kontaktují příslušnou regionální pobočku, splní všechny uvedené podmínky a podepíší úhradový dodatek,
  3. poskytovatelé budou zapojeni nejpozději v měsíci listopadu 2019, tj. bonifikační úhradový dodatek je pak nutné uzavřít nejpozději do 30. 11. 2019.

Příloha: Metodika programu VZP PLUS – STOMATOLOGIE