Kritéria pro přiznání bonifikace

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ČR, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví ČR, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda ČR, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, RBP, Zdravotní pojišťovna ČR přistoupily k bonifikaci poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech. Do tohoto projektu se mohou zapojit lékárny, které splňují tato základní kritéria:

  1. Mají smlouvu s alespoň jednou zdravotní pojišťovnou provádějící zdravotní pojištění v ČR uvedenou výše.
  2. Jsou jedinou lékárnou poskytující lékárenskou péči v obci.
  3. Dojezdová doba ze všech obcí v dané oblasti k nejbližší lékárně je větší než 10 minut.
    Pro posouzení kritéria dostupnosti musí lékárna spadat do vybraných oblastí potenciálně ohrožených rizikem nedostupnosti lékárenské péče *
  4. Vydaly za předchozí kalendářní rok méně než 28 000 balení léčiv na receptech hrazených ze systému veřejného zdravotního pojištění.

Lékárny, které tato kritéria splňují, mohou do 25. 2. 2019 doručit na adresu bonifikace.lekaren@vzp.cz vyplněný a podepsaný „Formulář žádosti o bonifikaci pro poskytovatele lékárenské péče v nedostupných oblastech“. K posouzení budou přijímány i žádosti obsahující vyplněný a podepsaný formulář doručený nejpozději ke stejnému datu v listinné podobě, v obálce s označením „bonifikace lékáren“ na adresu: VZP ČR, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 - Vinohrady, Česká republika.

Splnění kritérií pro přiznání bonifikace bude posouzeno na základě vyhodnocení podaných žádostí Výběrovou komisí pro alokaci, složenou ze zástupců všech výše zmíněných zdravotních pojišťoven. Tato komise v souladu se svým jednacím řádem v návaznosti na toto posouzení doporučí poskytnutí bonifikace konkrétním poskytovatelům lékárenské péče v nedostupných oblastech, a to podle parametrů vycházejících z podrobné datové analýzy místní a časové dostupnosti lékárenské péče a pravidel upravených v základních pravidlech pro alokaci bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech.

zobrazit obrázek v plné velikosti (PNG 2,9 MB)