Regionální onkologická centra

Regionální onkologická centra pro léčbu:

 • Nádorů kolorekta – NKO
 • Hepatocelulárního karcinomu – NHC
 • Nádorů plic – NPL
 • Gastrointestinálního stromálního tumoru – GIS
 • Nádorů prsu – NPR
 • Zhoubných nádorů prostaty – ZNP
 • Nádorů ledvin – NLE
 • Nádorů ovárií a dělohy – NOV

Hl. m. Praha

 • ÚVN – Vojenská fakultní nemocnice Praha (NKO, NHC, NPL, GIS, NPR, ZNP, NLE, NOV)

Středočeský kraj

 • Nemocnice Na Pleši s.r.o. (NKO, NHC, NPL, NPR, ZNP, NLE, NOV)
 • Oblastní nemocnice Kolín, a.s. (NKO, NHC, NPL, GIS, NPR, ZNP, NLE, NOV)
 • Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. (NKO, NHC, NPL, GIS, NPR, ZNP, NLE, NOV)

Jihočeský kraj

 • Nemocnice Strakonice, a.s. (NKO, NHC, NPL, GIS, NPR, ZNP, NLE, NOV)
 • Nemocnice Písek, a.s. (NKO, NHC, NPL, GIS, NPR, ZNP, NLE, NOV)
 • Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. (NKO, NHC, NPL, GIS, NPR, ZNP, NLE, NOV)
 • Nemocnice Tábor, a.s. (NKO, NPR)

Karlovarský kraj

 • Karlovarská krajská nemocnice a.s. – Cheb (NKO, NHC, NPL, GIS, NPR, ZNP, NLE, NOV)

Liberecký kraj

 • Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. (NKO, NPR)

Královéhradecký kraj

 • Oblastní nemocnice Náchod a.s. (NKO, NHC, NPL, GIS, NPR, ZNP, NLE, NOV)
 • Oblastní nemocnice Jičín, a.s. (NKO, NHC, NPL, GIS, NPR, ZNP, NLE, NOV)

Kraj Vysočina

 • Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o. (NKO, NPR, NOV)
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. (NKO, NHC, NPL, GIS, NPR, ZNP, NLE, NOV)

Jihomoravský kraj

 • Nemocnice Znojmo, p.o. (NKO, NHC, NPL, GIS, NPR, ZNP, NLE, NOV)
 • Nemocnice Kyjov, p.o. (NKO, NHC, NPL, GIS, NPR, ZNP, NLE, NOV)
 • Nemocnice Břeclav, p.o. (NKO, NHC, NPL, GIS, NPR, ZNP, NLE, NOV)
 • Nemocnice TGM Hodonín, p.o. (NKO, NHC, NPL, GIS, NPR, ZNP, NLE, NOV)

Olomoucký kraj

 • AGEL Středomoravská nemocniční a.s. – Přerov, Prostějov (NKO, NPR, ZNP, NOV)
 • Nemocnice Šumperk a.s. (NKO, NHC, NPL, GIS, NPR, ZNP, NLE, NOV)

Moravskoslezský kraj

 • Nemocnice Havířov, p.o. (NKO, NPR)
 • Slezská nemocnice v Opavě, p.o. (NKO, NPR)