Prevence

Prevence

Proti nemocem se dá bojovat v zásadě dvojím způsobem. Léčbou nebo jejich předcházením. Primárně prevencí nazýváme aktivity, které zvyšují odolnosti vůči nemocem. Jedná se například o zdravý životní styl, pohyb nebo zdravou stravu. Sekundární prevencí je pak včasná diagnóza nemoci kdy ještě nedochází k rozvoji příznaků a nemoc tak může být úspěšně vyléčena. Toho lze docílit pravidelným absolvováním preventivních prohlídek a souvisejících vyšetření. A to i v případě, kdy se cítíte zdraví, aby se odhalila rizika, která potenciálně ohrožují vaše zdraví do budoucna.

Komplexní onkologická prohlídka

Proti nemocem se dá bojovat v zásadě dvojím způsobem. Léčbou nebo jejich předcházením.

Více informací

Onkologické ošetření u specialistů

Rakovina kůže patří v dnešní době k nejčastějším nádorovým onemocněním.

Více informací

Odvykání kouření

Kouření je prokazatelně rizikovým faktorem vzniku mnoha onemocnění, nebo komplikuje jejich léčbu.

Více informací

Dentální hygiena

Dentální hygiena je účinnou prevencí problémů v ústní dutině.

Více informací

Rehabilitační aktivity

Prevence je základ a ty, kteří na ni dbají chceme odměnit.

Více informací