Pohyb

Pohybové aktivity pro děti, dospělé a seniory

Kojenci

2 000 Kč pro děti do 1 roku na

 • plavání kojenců organizované v kroužcích, spolcích, klubech apod. a vaničkování

Čerpání příspěvku můžete rozložit maximálně do dvou žádostí za rok. (Je-li výše příspěvku 2 000 Kč, lze zažádat jednorázově o celé 2 000 Kč, nebo například o 1 100 Kč a následně o 900 Kč.)

Jsou akceptovány platební doklady s datem úhrady od 1. 1. 2024, které při podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady (při více platebních dokladech nesmí být datum úhrady posledního platebního dokladu starší než 3 měsíce od data úhrady).


Děti

2 000 Kč pro děti od 1 roku do 18 let na

 • pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu dlouhodobého charakteru organizovanou v kroužcích, spolcích, klubech či domech dětí a mládeže apod. (např. aerobic, atletika, badminton, cyklistika, florbal, fotbal, hokej, volejbal, basketbal, bruslení, plavání, gymnastika) nebo školským zařízením (mateřská škola, základní škola, střední škola)
 • sportovní prohlídku absolvovanou za úhradu u lékaře ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb.
 • lyžařský kurz pořádaný školou, který byl absolvován v roce 2024 (Potvrzení o účasti dítěte na organizovaném lyžařském kurzu), jedná se o kurz v délce trvání minimálně 5 po sobě jdoucích kalendářních dnů
 • úhradu permanentky za pohybové aktivity pro děti ve věku od 15 do 18 let (např. plavání, fitness)
 • členské příspěvky a startovné

Čerpání příspěvku můžete rozložit maximálně do dvou žádostí za rok. (Je-li výše příspěvku 2 000 Kč, lze zažádat jednorázově o celé 2 000 Kč, nebo například o 1 100 Kč a následně o 900 Kč.)

Jsou akceptovány platební doklady s datem úhrady od 1. 1. 2024, které při podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady (při více platebních dokladech nesmí být datum úhrady posledního platebního dokladu starší než 3 měsíce od data úhrady), vyjma příspěvku na lyžařský kurz pořádaný školou, u kterého platí:

 • je akceptován pouze tiskopis VZP ČR Potvrzení o účasti dítěte na organizovaném lyžařském kurzu, který zároveň slouží jako doklad o úhradě (datum úhrady uvedený na tiskopise VZP ČR je akceptován z roku 2023 i z roku 2024)
 • tiskopis potvrzuje výhradně škola až po absolvování lyžařského kurzu
 • při podání žádosti nesmí být datum vystavení tiskopisu starší než 3 měsíce od data jeho vystavení

Tip pro vás: Pro roční dítě můžete v roce 2024 požádat o příspěvek až 4 000 Kč, a to do 1 roku věku 2 000 Kč (například na plavání kojenců) a následně po 1. narozeninách až 2 000 Kč na pravidelné pohybové aktivity. Splnění podmínky věkové hranice je posuzováno k datu podání žádosti, tedy žádost o příspěvek pro kojence do 1 roku je nezbytné podat do 1. narozenin dítěte.


Dospělí

1 000 Kč pro dospělé ve věku 18–65 let na

 • pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu dlouhodobého charakteru – předplatné, permanentky, členské příspěvky, kurzy, startovné (např. aerobic, badminton, florbal, fotbal, kalanetika, plavání, spinning, pilates, kruhový trénink, jóga)
 • pravidelnou pohybovou a zároveň sportovní aktivitu poskytnutou fyzioterapeutem (ne na úhradu fyzioterapie nebo rehabilitace)

Čerpání příspěvku můžete rozložit maximálně do dvou žádostí za rok. (Je-li výše příspěvku 1 000 Kč, lze zažádat jednorázově o celých 1 000 Kč, nebo například o 600 Kč a následně o 400 Kč.)

Jsou akceptovány platební doklady s datem úhrady od 1. 1. 2024, které při podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady (při více platebních dokladech nesmí být datum úhrady posledního platebního dokladu starší než 3 měsíce od data úhrady).


Senioři

1 000 Kč pro dospělé nad 65 let na

 • pohybovou, rekondiční nebo sportovní aktivitu (např. Sokol, turistické kroužky, jóga)
 • zdravotní cvičení
 • pohybovou a sportovní aktivitu poskytnutou fyzioterapeutem (ne na úhradu fyzioterapie nebo rehabilitace)
 • členské příspěvky a startovné

Čerpání příspěvku můžete rozložit maximálně do dvou žádostí za rok. (Je-li výše příspěvku 1 000 Kč, lze zažádat jednorázově o celých 1 000 Kč, nebo například o 600 Kč a následně o 400 Kč.)

Jsou akceptovány platební doklady s datem úhrady od 1. 1. 2024, které při podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady (při více platebních dokladech nesmí být datum úhrady posledního platebního dokladu starší než 3 měsíce od data úhrady).

V této věkové skupině je možné příspěvek poskytnout po předložení platebních dokladů vystavených na pravidelné i jednorázové pohybové aktivity (jednotlivé doklady nemusí být na stejnou pohybovou aktivitu).

Tip pro vás: V kalendářním roce, kdy dovršíte 65 let, můžete při splnění stanovených podmínek (věk ke dni podání žádosti) požádat i o příspěvek na pohybovou aktivitu pro pojištěnce do 65 let. Předloženy musí být dva různé doklady o úhradě aktivity pro dospělé ve věku 18–65 let a seniory starší 65 let.

Podmínky čerpání

1) obecné

 • výše příspěvku se odvíjí od částky na předložených platebních dokladech uhrazených v roce 2024
 • splnění podmínky věkové hranice je posuzováno k datu podání žádosti

2) na co nelze čerpat

 • extrémní a nepojistitelné činnosti a sporty (vyjma příspěvků na pohyb pro děti) dle pojistných podmínek Pojišťovny VZP, a. s.
 • online aktivity/videokurzy, online sportovní/rehabilitační cvičení/programy apod.
 •  pronájem hal, tělocvičen, tenisových kurtů, bazénů apod.
 • jednotlivé vstupenky (vyjma příspěvků na pohyb seniorů)
 • na týdenní/čtrnáctidenní permanentku, nejedná se o dlouhodobou aktivitu (vyjma příspěvků na pohyb seniorů)
 • na kempy, sportovní nebo příměstské tábory, nejedná se o dlouhodobou aktivitu
 • aktivity hrazené kartou Multisport
 • rodinné a skupinové vstupné (nejsou akceptovány platební doklady za více osob, kde není možné identifikovat finanční částku za jednotlivce)
 • lyžařský kurz pořádaný školou, který byl absolvován v roce 2023

   3) potřebné dokumenty

   Jak žádost podat

   • online formulářem přístupným z aplikace Moje VZP
   • osobně na přepážce nebo podatelně kterékoliv pobočky VZP, případně vložením do sběrného boxu či poštovní schránky pobočky
   • poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1

   Termín podání žádosti

   • v aplikaci Moje VZP nejpozději do 31. 12. 2024
   • ostatní způsoby podání nejpozději do 30. 11. 2024

   Před podáním žádosti se seznamte s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence.