Příspěvek na pomůcky při onkologické léčbě nebo alopecii

Příspěvek 2 000 Kč na pomůcky při onkologické léčbě nebo alopecii

Rádi bychom pomohli zmírnit psychickou zátěž pacientům, kteří podstoupili onkologickou léčbu (protinádorovou chemoterapii, radioterapii, biologickou léčbu), i pojištěncům s diagnózou alopecie. Pro děti i dospělé jsme proto připravili příspěvek 2 000 Kč na 

  • zakoupení paruky
  • zakoupení speciální protetické podprsenky po ablaci prsu (příspěvek nelze využít na plavky)
  • úhradu ceny za využití chladicí čepice při chemoterapii

Čerpání příspěvku můžete rozložit maximálně do dvou žádostí za rok. (Je-li výše příspěvku 2 000 Kč, lze zažádat jednorázově o celé 2 000 Kč, nebo například o 1 100 Kč a následně o 900 Kč.)

Jsou akceptovány platební doklady s datem úhrady od 1. 1. 2024, které při podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady (při více platebních dokladech nesmí být datum úhrady posledního platebního dokladu starší než 3 měsíce od data úhrady).

Podmínky čerpání

1) obecné

  • výše příspěvku se odvíjí od částky na předložených platebních dokladech uhrazených v roce 2024

2) věk

  • příspěvek je určen klientům bez omezení věku

3) potřebné dokumenty

Jak podat žádost

  • online formulářem přístupným z aplikace Moje VZP
  • osobně na přepážce nebo podatelně kterékoliv pobočky VZP, případně vložením do sběrného boxu či poštovní schránky pobočky
  • poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1

Termín podání žádosti

  • v aplikaci Moje VZP nejpozději do 31. 12. 2024
  • ostatní způsoby podání nejpozději do 30. 11. 2024

Před podáním žádosti se seznamte s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence.