Příspěvek na paruku

Příspěvek 2 000 Kč na paruku

Pacientům s diagnózou alopecie včetně alopecie způsobené léčbou onkologického onemocnění chceme alespoň trochu pomoci odvrátit negativní vliv na psychiku způsobený ztrátou vlasů. A to i dětem. Proto jsme připravili příspěvek 2 000 Kč na paruku.

Podmínky čerpání

1) obecné

Při podání žádosti o tento příspěvek nesmí být u pojištěnce evidována přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně.

2) potřebné dokumenty

 • vyplněná a podepsaná žádost  o příspěvek, pokud o příspěvek budete žádat písemně
 • doklad o zaplacení pomůcky nebo zboží vystavený od 1. 10. 2022 nesmí být ke dni podání žádosti starší než 3 měsíce
 • čestné prohlášení o indikované léčbě
 • zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let musí předložit rodný list dítěte

Jak podat žádost

 • on-line formulářem, přístupným z aplikace Moje VZP
 • při osobní návštěvě na kterékoli pobočce ať už na přepážce, nebo
 • vložením do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP
 • poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1
 • z datové schránky fyzické osoby do datové schránky VZP ČR – i48ae3q

Termín podání žádosti

 • 15. 12. 2023 pro žádosti podávané korespondenčně nebo datovou schránkou
 • 31. 12. 2023 pro podání žádosti prostřednictvím on-line formuláře, přístupného z aplikace Moje VZP, při osobní návštěvě klientského pracoviště VZP, vložením žádosti do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP, kdy je přihlíženo k datu uvedenému na razítku.

Před podáním žádosti se seznamte s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence.