Diabetes mellitus

6 000 Kč pro diabetiky

3 000 Kč pojištěncům nad 18 let s diagnózou diabetes mellitus na přístrojové ošetření nohou

Diabetikům nad 18 let s diagnózou diabetes mellitus nabízíme 3 000 Kč na přístrojové ošetření nohou (na jedno ošetření v maximální výši 500 Kč), konkrétně na odbornou přístrojovou pedikúru nebo ošetření zdravotní sestrou s podiatrickým kurzem. Pedikúra nebo ošetření musí být vždy provedeno poskytovatelem podiatrických služeb garantovaným Českou podiatrickou společností z. s. nebo poskytovatelem podologických služeb garantovaným Českou podologickou společností, z. s.

Čerpání příspěvku můžete rozložit maximálně do dvou žádostí za rok. (Je-li výše příspěvku 3 000 Kč, lze zažádat jednorázově o celé 3 000 Kč, nebo například o 2 000 Kč a následně o 1 000 Kč.)

Jsou akceptovány platební doklady s datem úhrady od 1. 1. 2024, které při podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady (při více platebních dokladech nesmí být datum úhrady posledního platebního dokladu starší než 3 měsíce od data úhrady).


2 000 Kč pojištěncům bez omezení věku s diagnózou diabetes mellitus na rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z v. z. p.:

 • masáže, sauna, plavání, jóga/pilates, cvičení SM systém, zdravotní cvičení, solná jeskyně, kryokomora, otužování, Kneippovy chodníky, hydroterapie (koupele, střiky), termoterapie (zábaly, obklady, parafínová lázeň), elektroterapie, magnetoterapie, oxygenoterapie, vakuum kompresní terapie, laseroterapie, biolampa, akupunktura, plynové injekce apod. (rehabilitační/rekondiční aktivita může být poskytnuta i fyzioterapeutem)

Z předloženého dokladu musí být jednoznačně zřejmý druh poskytnuté aktivity.

Čerpání příspěvku můžete rozložit maximálně do dvou žádostí za rok. (Je-li výše příspěvku 2 000 Kč, lze zažádat jednorázově o celé 2 000 Kč, nebo například o 1 200 Kč a následně o 800 Kč.)

Jsou akceptovány platební doklady s datem úhrady od 1. 1. 2024, které při podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady (při více platebních dokladech nesmí být datum úhrady posledního platebního dokladu starší než 3 měsíce od data úhrady).

Nelze čerpat:

 • na pronájem saun, bazénů, vířivek, solárií apod.
 • na doklady o úhradě za online aktivity/videokurzy, online sportovní/rehabilitační cvičení/programy apod.

1 000 Kč pojištěncům bez omezení věku s diagnózou diabetes mellitus na pomůcky:

 • dezinfekční prostředky určené primárně k dezinfekci kůže před aplikací inzulinu či před odběrem krve k zjištění hodnoty glykémie pomocí glukometru,
 • glukometr/čtečka nad rámec hrazeného množství z v. z. p.,
 • příslušenství ke glukometru (lancety/jehly, testovací proužky pro stanovení hodnot glukózy/ketonů v krvi, lancetová/odběrová pera, kontrolní roztok),
 • inzulinová pera včetně příslušenství nad rámec hrazeného množství z v. z. p.,
 • testovací proužky pro zjištění glukózy/ketonů v moči,
 • příslušenství k inzulinové pumpě (baterie, zásobníky inzulinu, sety infuzní kovové/teflonové, náhradní kryty na baterii, originální pouzdro, originální ochranné sklo, sprchovací či koupací obal na inzulinovou pumpu),
 • pomůcky pro upevnění inzulinové pumpy (kapsy, pouzdra, pásy),
 • senzory ke glukometru/čtečce nad rámec množství hrazeného z v. z. p. včetně příslušenství
 • ochranný obal na čtečku k senzorům pro monitoraci glykémie,
 • port pro aplikaci inzulinu,
 • chladící pouzdro k inzulinu,
 • zavaděče kanyl,
 • odstraňovače náplastí ve formě spreje či napuštěných roušek (slouží k bezbolestnému odstranění náplastí po zavedení infuzního setu či po senzoru),
 • vinuté tampóny nad rámec hrazeného množství z v. z. p. (tampóny buničité, dělené buničité tampóny apod.),
 • gely, krémy, spreje a náplasti zlepšující, podporující nebo urychlující hojení ran (hlavně vpichy na prstech, vpichy po kanylách, senzorech), přípravky jsou primárně určeny pro pacienty s diabetem
 • gely, krémy, spreje a další přípravky určené speciálně pro péči o kůži diabetické nohy,
 • prostředky pro fixaci a lepší přilnavost senzorů a kanyl (tejpy, samodržící obinadla, fixační fólie a návleky, bariérové spreje apod.),
 • penály na příslušenství pro diabetiky

Čerpání příspěvku můžete rozložit maximálně do dvou žádostí za rok. (Je-li výše příspěvku 1 000 Kč, lze zažádat jednorázově o celých 1 000 Kč, nebo například o 600 Kč a následně o 400 Kč.)

Jsou akceptovány platební doklady s datem úhrady od 1. 1. 2024, které při podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady (při více platebních dokladech nesmí být datum úhrady posledního platebního dokladu starší než 3 měsíce od data úhrady).

Podmínky čerpání

1) obecné

 • výše příspěvku se odvíjí od částky na předložených platebních dokladech uhrazených v roce 2024
 • platební doklady lze sčítat až do výše stanoveného limitu pro konkrétní příspěvek, stáří platebních dokladů se posuzuje podle data poslední úhrady zboží, služeb nebo aktivit, na které je čerpání příspěvků umožněno
 • splnění podmínky věkové hranice je posuzováno k datu podání žádosti

2) potřebné dokumenty

 • vyplněná a podepsaná žádost o příspěvek, pokud o příspěvek budete žádat písemně
 • doklad o zaplacení pomůcky/služby
 • doklad o diagnóze (např. průkaz diabetika, lékařské potvrzení) předkládaný při prvním podání žádosti o příspěvek nebo při podání žádosti po změně zdravotní pojišťovny a opakované registraci k VZP
 • rodný list dítěte při podání žádosti zákonným zástupcem pojištěnce VZP mladšího 18 let

Jak žádost podat

 • online formulářem přístupným z aplikace Moje VZP
 • osobně na přepážce nebo podatelně kterékoliv pobočky VZP, případně vložením do sběrného boxu či poštovní schránky pobočky
 • poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1

Termín podání žádosti

 • v aplikaci Moje VZP nejpozději do 31. 12. 2024
 • ostatní způsoby podání nejpozději do 30. 11. 2024

Před podáním žádosti se seznamte s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence.