Diabetes mellitus

6 000 Kč pro diabetiky

3 000 Kč pojištěncům nad 18 let s diagnózou diabetes mellitus na přístrojové ošetření nohou

Diabetikům nad 18 let nabízíme 3 000 Kč na přístrojové ošetření nohou. Syndrom diabetické nohy patří mezi nejzávažnější komplikace diabetu. Proto dospělým s diagnózou diabetes mellitus navíc přispějeme 3 000 Kč (na jedno ošetření v maximální výši 500 Kč) na odbornou přístrojovou pedikúru nebo ošetření zdravotní sestrou s podiatrickým kurzem provedenou poskytovatelem podiatrických služeb garantovaným Českou podiatrickou společností. z. s. nebo poskytovatelem podologických služeb garantovaným Českou podologickou společností, z. s.


3 000 Kč pojištěncům s diagnózou diabetes mellitus bez omezení věku na pomůcky:

 • dezinfekční prostředky určené primárně k dezinfekci kůže před aplikací inzulinu či před odběrem krve k zjištění hodnoty glykémie pomocí glukometru,
 • glukometr nad rámec hrazeného množství z v.z.p.,
 • příslušenství ke glukometru (lancety/jehly, testovací proužky pro stanovení hodnot glukózy/ketonů v krvi, lancetová/odběrová pera, kontrolní roztok),
 • inzulinová pera včetně příslušenství nad rámec hrazeného množství z v.z.p.,
 • testovací proužky pro zjištění glukózy/ketonů v moči,
 • příslušenství k inzulinové pumpě (baterie, zásobníky inzulinu, sety infuzní kovové/teflonové, náhradní kryty na baterii, originální pouzdro, originální ochranné sklo, sprchovací či koupací obal na inzulinovou pumpu),
 • pomůcky pro upevnění inzulinové pumpy (kapsy, pouzdra, pásy),
 • senzory k přístroji ke glukometru nad rámec množství hrazeného z v.z.p.,
 • ochranný obal na čtečku k senzorům pro monitoraci glykémie,
 • port pro aplikaci inzulinu,
 • chladící pouzdro k inzulinu,
 • zavaděče kanyl,
 • odstraňovače náplastí ve formě spreje či napuštěných roušek (slouží k bezbolestnému odstranění náplastí po zavedení infuzního setu či po senzoru),
 • vinuté tampóny nad rámec hrazeného množství z v.z.p. (tampóny buničité, dělené buničité tampóny apod.),
 • gely, krémy, spreje a náplasti zlepšující hojení ran (hlavně vpichy na prstech, vpichy po kanylách, senzorech),
 • krémy určené speciálně pro péči o kůži diabetické nohy,
 • prostředky pro fixaci a lepší přilnavost senzorů a kanyl (tejpy, samodržící obinadla, fixační fólie a návleky, bariérové spreje apod.),
 • penály na příslušenství pro diabetiky

Podmínky čerpání

1) obecné

Při podání žádosti o tento příspěvek nesmí být u pojištěnce evidována přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně.

2) potřebné dokumenty

 • vyplněná a podepsaná žádost o příspěvek, pokud o příspěvek budete žádat písemně nebo datovou schránkou
 • doklad o zaplacení pomůcky nebo služby vystavený od 1. 10. 2022
 • doklad o diagnóze (např. průkaz diabetika, lékařské potvrzení) při prvním podání žádosti o příspěvek nebo po změně zdravotní pojišťovny a opakované registraci k VZP
 • zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let musí předložit rodný list dítěte

   Jak podat žádost

   • on-line formulářem, přístupným z aplikace Moje VZP
   • při osobní návštěvě na kterékoli pobočce ať už na přepážce, nebo
   • vložením do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP
   • poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1
   • z datové schránky fyzické osoby do datové schránky VZP ČR – i48ae3q

   Termín podání žádosti

   • 15. 12. 2023 pro žádosti podávané korespondenčně nebo datovou schránkou
   • 31. 12. 2023 pro podání žádosti prostřednictvím on-line formuláře, přístupného z aplikace Moje VZP, při osobní návštěvě klientského pracoviště VZP, vložením žádosti do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP, kdy je přihlíženo k datu uvedenému na razítku.

   Před podáním žádosti se seznamte s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence.