Očkování

Očkování

Na očkování, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění (tedy v případě, kdy si plně platíte vakcínu i její aplikaci) od nás můžete čerpat příspěvek. A to jak pro sebe, tak pro vaše děti. Přispíváme na jakoukoli dávku z očkovacího schématu i na přeočkování (tzv. booster), nikoli však na úhradu případného doplatku rozdílu mezi úhradou z veřejného zdravotního pojištění a platbou u lékaře.

Infekční onemocnění

Děti

Max. výše příspěvku

Chřipka

do dovršení 18 let

300 Kč

Klíšťová encefalitida

700 Kč

Virová hepatitida A

1 000 Kč

Plané neštovice

1 000 Kč

Cestovní očkování (žlutá zimnice, japonská encefalitida, břišní tyfus, vzteklina, cholera, malárie, horečka dengue)

1 000 Kč

HPV*

1 500 Kč

Rotaviry

do dovršení 1 roku

1 000 Kč

Meningokok ACYW**

do dovršení 18 let vyjma osob,
které mají očkování hrazeno z v. z. p.

1 000 Kč

Meningokok B***

2 000 Kč

* příspěvek není možné čerpat, je-li očkování zahájeno od dovršeného 11. do dovršeného 15. roku dítěte
** příspěvek není možné čerpat, pokud je očkování zahájeno od dovršeného 1. roku do dovršeného 2. roku věku nebo od dovršení 14. do dovršení 16. roku věku
*** příspěvek není možné čerpat, pokud je očkování zahájeno do dovršení 12. měsíce věku nebo od dovršení 14. do dovršení 16. roku věku

Infekční onemocnění Dospělí Max. výše příspěvku
Chřipka

do dovršení 65 let vyjma osob,
které mají očkování hrazeno z v. z. p.

200 Kč
Klíšťová encefalitida do dovršení 50 let 700 Kč
Spalničky od 25 do dovršení 50 let 500 Kč
Virová hepatitida A, B, A/B od 18 let 500 Kč
Plané neštovice 1 000 Kč
Černý kašel (tetanus, záškrt) 500 Kč
Cestovní očkování (žlutá zimnice, japonská encefalitida, břišní tyfus, vzteklina, cholera, malárie, horečka dengue) 1 000 Kč
HPV 1 500 Kč
Pneumokoková infekce od 50 do dovršení 65 let vyjma osob,
které mají očkování hrazeno z v. z. p.
1 000 Kč
Meningokok ACYW od 18 let vyjma osob,
které mají očkování hrazeno z v. z. p.
1 000 Kč
Meningokok B od 18 let vyjma osob,
které mají očkování hrazeno z v. z. p.
2 000 Kč
Pásový opar od 50 let 3 000 Kč
RS viry od 60 let a těhotné ženy 2 000 Kč

Podmínky čerpání

1) obecné

 • splnění podmínky věkové hranice je posuzováno k datu aplikace očkovací látky
 • o příspěvek na očkování proti vybranému infekčnímu onemocnění lze žádat v kalendářním roce 2024 pouze jednou
 • žádost o příspěvek lze najednou podat na více druhů očkování, tedy proti několika různým infekčním onemocněním (např. na očkování proti chřipce + proti klíšťové encefalitidě + virové hepatitidě A).
 • příspěvek nelze čerpat na očkování hrazená z veřejného zdravotního pojištění
 • přehled očkovacích látek, na které je možné čerpat příspěvek

2) potřebné dokumenty

 • doklad o aplikaci očkovací látky s datem aplikace od 1. 1. 2024 (s uvedeným názvem očkovací látky), který v době podání žádosti o příspěvek nesmí být starší než 3 měsíce od data aplikace, tedy:
 • vyplněná a podepsaná žádost o příspěvek, pokud o příspěvek budete žádat písemně
 • rodný list dítěte, pokud žádá zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího 18 let
 •  k žádosti nejsou vyžadovány platební doklady o nákupu očkovací látky (vyjma příspěvku na zakoupení antimalarik v lékárně vydaných na základě receptu předepsaného lékařem)

Jak žádost podat

 • online formulářem přístupným z aplikace Moje VZP
 • osobně na přepážce nebo podatelně kterékoliv pobočky VZP, případně vložením do sběrného boxu či poštovní schránky pobočky
 • poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1

Termín podání žádosti

 • v aplikaci Moje VZP nejpozději do 31. 12. 2024
 • ostatní způsoby podání nejpozději do 30. 11. 2024

Před podáním žádosti se seznamte s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence.