Očkování

Očkování

Očkování patří mezi nejúčinnější preventivní opatření v boji proti infekčním onemocněním. Jeho hlavním cílem je chránit lidi před těmito nemocemi, které mají mnohdy velmi vážné následky. Díky němu se každý rok podaří zabránit 2 až 3 milionům úmrtí. Vysoká proočkovanost brání šíření infekčních bakterií a virů v populaci, a tím zajišťuje kolektivní imunitu. To znamená, že jsou před onemocněním chráněny i osoby ve vašem okolí, které nelze očkovat ze zdravotních důvodů.

Očkování je důležité v každém věku – děti jsou lépe chráněny před nemocemi, které mohou zvláště u těch nejmenších probíhat závažně. Velký význam má u vybraných skupin chronicky nemocných pacientů, jako jsou například pacienti s onemocněním srdce, plic, ledvin, cév, jater, sleziny, diabetici, onkologičtí pacienti, pacienti s poruchou imunity a transplantovaní pacienti.

Na očkování, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění, tedy v případě, kdy si plně platíte vakcínu i její aplikaci, od nás můžete čerpat příspěvek. A to jak pro sebe, tak pro vaše děti. Přispíváme na jakoukoli dávku z očkovacího schématu, i na přeočkování (tzv. booster), nikoli však na úhradu případného doplatku rozdílu mezi úhradou z veřejného zdravotního pojištění a platbou u lékaře.

očkování očkovací látka výše věk
proti planým neštovicím Varilrix, Varivax 500 Kč bez omezení věku
proti meningokokovým nákazám typu B * Bexsero, Trumenba 1 500 Kč bez omezení věku ****
proti meningokokovým nákazám typu ACYW ** Menveo, Nimenrix, Menquadfi 1 000 Kč bez omezení věku ****
cestovní očkování Vzteklina Verorab 1 000 Kč bez omezení věku
Břišní tyfus Typhim VI, Vivotif
Žlutá zimnice Stamaril
Japonská encefalitida Ixiaro
Cholera Dukoral
Malárie – antimalarika vydaná v lékárně na základě receptu Plaquenil, Malarone, Malarone Pediatric Quinimax, Primaquine
Horečka dengue Dengvaxia, Qdenga
očkování proti chřipce Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra, Fluenz Tetra, Efluelda 300 Kč 0–18
200 Kč 18–65
proti klíšťové encefalitidě Encepur, FSME – Immun 0,25 nebo 0,5 ml 700 Kč 0–18
500 Kč 18–50
proti rotavirovým nákazám Rotateq, Rotarix 1 000 Kč 0–1
proti lidskému papilomaviru (HPV) *** Cervarix, Gardasil, Gardasil 9 1 000 Kč 0–18 ****
proti virové hepatitidě A, B (A/B) Hepatitida A Avaxim 160EU, Havrix 1440EU, Vaqta adolescent/adult, Havrix junior, Monodose 720 500 Kč bez omezení věku
Hepatitida B Engerix-B 20MCG, Engerix-B 10MCG, Fendrix 18 +
Hepatitida A/B Twinrix adult
proti černému kašli (v kombinaci s tetanem a záškrtem) Boostrix, Adacel, Infanrix 500 Kč 18+
proti spalničkám (není poskytován na sérologické vyšetření ověřující hladinu protilátek proti onemocnění spalničkami) Priorix, M-M-RvaxPro 500 Kč 25–50
proti pneumokokovým nákazám Prevenar 13, Pneumovax 23, Synflorix, Apexxnar,Vaxneuvance 1 000 Kč 50–65
proti RS virům Arexvy, Abrysvo 2 000 Kč

60+ a těhotné ženy

* příspěvek není možné čerpat, pokud je očkování zahájeno do dovršení 12. měsíce věku nebo od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku
** příspěvek není možné čerpat, pokud je očkování zahájeno od dovršeného 1. roku do dovršeného 2. roku věku nebo od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku
*** příspěvek není možné čerpat je-li očkování zahájeno od dovršeného 13. do dovršeného 14. roku dítěte
**** vyjma osob, které mají očkování hrazeno z v.z.p.

Podmínky čerpání

1) obecné

 • splnění podmínky věkové hranice je posuzováno k datu aplikace očkovací látky
 • o příspěvek na očkování proti vybranému infekčnímu onemocnění lze žádat v kalendářním roce 2023 pouze jednou
 • žádost o příspěvek lze najednou podat na více druhů očkování, tedy proti několika různým infekčním onemocněním, (např. na očkování proti chřipce + proti klíšťové encefalitidě + virové hepatitidě A).
 • příspěvek nelze čerpat na očkování hrazená z veřejného zdravotního pojištění

2) potřebné dokumenty

 • doklad o provedení aplikace očkovací látky (s uvedeným názvem očkovací látky), která v době podání žádosti o příspěvek nesmí být starší 3 měsíce tedy:
 • vyplněnou a podepsanou žádost o příspěvek, pokud o příspěvek budete žádat písemně
 • rodný list dítěte, pokud žádá zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let
 •  k žádosti nejsou vyžadovány platební doklady o nákupu očkovací látky (vyjma příspěvku na zakoupení antimalarik v lékárně vydaných na základě receptu předepsaného lékařem).

Jak podat žádost

 • on-line formulářem, přístupným z aplikace Moje VZP
 • při osobní návštěvě na kterékoli pobočce ať už na přepážce, nebo
 • vložením do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP
 • poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1
 • z datové schránky fyzické osoby do datové schránky VZP ČR – i48ae3q

Termín podání žádosti

 • 15. 12. 2023 pro žádosti podávané korespondenčně, datovou schránkou nebo při osobní návštěvě klientského pracoviště VZP, vložením žádosti do sběrného boxu či poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP
 • 31. 12. 2023 pro podání žádosti prostřednictvím on-line formuláře, přístupného z aplikace Moje VZP

Před podáním žádosti se seznamte s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence.