V době těhotenství

V době těhotenství můžete svůj finanční příspěvek do souhrnné výše 1 000 Kč vyčerpat

  • na prvotrimestrální screening
  • na vhodnou pohybovou aktivitu v těhotenství
  • na kurz přípravy k porodu pořádaný porodnicí
  • na dentální hygienu v těhotenství nebo balíček dentální hygieny zakoupený v lékárně, v ordinaci lékaře nebo u dentální hygienistky v době těhotenství (zubní a mezizubní kartáčky, zubní pasty, dentální nitě, ústní vody)

O příspěvek může žádat budoucí maminka na základě předložení platného těhotenského průkazu nebo maminka, která porodila, na základě předložení rodného listu dítěte (do 12 měsíců po porodu). V tomto případě neplatí podmínka, že platební doklad nesmí být starší než 3 měsíce.

Podmínky čerpání finančních příspěvků:

Žádost o vyplacení příspěvku musí být podána nejpozději do 30. 11. 2018. Výjimka platí pouze u příspěvku na prvotrimestrální screening a na kurz přípravy k porodu, kde je možno žádost podat do 31. 12. 2018 (korespondenčně do 15. 12. 2018).

Čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem 30. 11. 2018 po vyčerpání stanoveného finančního limitu.

Plné znění podmínek čerpání příspěvků na preventivní programy hrazené z fondu prevence VZP najdete zde.