V době těhotenství

Žádost o příspěvek na pohybovou aktivitu a na dentální hygienu z prostředků fondu prevence vyčleněných na rok 2019 již není možno podat – termín byl stanoven na 30. 11. 2019. Sledujte stránky www.vzp.cz/vyhody pro informace o příspěvcích na rok 2020.

V době těhotenství můžete svůj finanční příspěvek do souhrnné výše 2 000 Kč vyčerpat

  • na prvotrimestrální screening
  • na vhodnou pohybovou aktivitu v těhotenství
  • na kurz přípravy k porodu pořádaný porodnicí
  • na dentální hygienu v těhotenství nebo balíček dentální hygieny zakoupený v době těhotenství v lékárně, v ordinaci lékaře nebo u dentální hygienistky (zubní a mezizubní kartáčky, zubní pasty, dentální nitě, ústní vody)

V rámci jednoho těhotenství je možné jen dočerpání do letošní částky 2 000 Kč v případě, že byl v programu Maminka již čerpán příspěvek v roce 2018 (např. pokud maminka dostala v roce 2018 příspěvek 1 000 Kč, může v roce 2019 požádat o příspěvek 1 000 Kč).

Částka byla k 1. 3. 2019 navýšena z 1 500 Kč na 2 000 Kč; v rámci jednoho těhotenství je tedy možné dočerpání do výše 2 000 Kč i v případě, že už žena dostala příspěvek 1 500 Kč.

Jak získat příspěvek?

Předložte doklad o zaplacení dané aktivity na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

Žádost o vyplacení příspěvku musí být podána nejpozději do 30. 11. 2019. Výjimka platí pouze u příspěvku na prvotrimestrální screening a na kurz přípravy k porodu, kde je možno žádost podat do 31. 12. 2019 (korespondenčně do 15. 12. 2019).

O příspěvek může žádat budoucí maminka na základě předložení platného těhotenského průkazu (do 12 měsíců po porodu). V tomto případě neplatí podmínka, že platební doklad nesmí být starší než 3 měsíce (musí však být vystaven od 1. 10. 2018).

Kurz přípravy k porodu pořádaný porodnicí může být zajištěn i partnerem porodnice. V takovém případě je třeba k platebnímu dokladu vystavenému poskytovatelem služby (partnerem porodnice) doložit i potvrzení vystavené porodnicí, prokazující spolupráci při zajišťování kurzů přípravy k porodu.

Všechny potřebné informace pro podání žádosti najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.