Vyšetření funkce ledvin

Koncentrace kreatininu v séru slouží jako ukazatel funkce ledvin. Lze ji využít i k odhadu (resp. výpočtu) rychlosti glomerulární filtrace. Vzhledem k tomu, že funkce ledvin je mj. ovlivňována některými onemocněními, jsou tyto hodnoty zjišťovány plošně při preventivních prohlídkách u pacientů s hypertenzí, diabetem a kardiovaskulárními komplikacemi.

K laboratornímu vyšetření sérového kreatininu je nutný vzorek krve získaný z odběru na paži.

Co je kreatinin?

Kreatinin je odpadní produkt produkovaný ve svalech z kreatinu, což je látka, která je primárně tvořena v játrech a slouží jako zdroj energie. Téměř všechen kreatinin je vylučovaný ledvinami, proto je hladina kreatininu v krvi dobrým ukazatelem toho, jak ledviny pracují.

O čem vypovídají hodnoty kreatininu?

Zvýšené hodnoty kreatininu v séru signalizují jeho snížené vylučování ledvinami; nejvýrazněji stoupá při chronickém poškození ledvin. Jeho koncentrace ale závisí i na množství svalové hmoty, takže při jejím úbytku (mj. ve stáří) se vyskytují nižší hodnoty kreatininu v séru.

Zjištěné hodnoty sérového kreatininu (závislé na věku, váze a pohlaví) se využívají k výpočtu odhadované rychlosti glomerulární filtrace, což slouží jako test k odhadu poškození ledvin.

Co je glomerulární filtrace?

Jde o vylučovací funkci ledvin. Ledviny krev čistí tak, že jí filtrují přes tenkou stěnu ledvinných klubíček jemných cévek, tzv. glomerulů. Glomerulární filtrace znamená množství krve profiltrované v glomerulech za určitý časový úsek. Nedostatečnost ledvin nebo selhání ledvin jsou dány především poklesem glomerulární filtrace. Dobrým ukazatelem funkční kapacity ledvinných glomerulů je právě koncentrace kreatininu v séru.