Vyšetření EKG

Co je to vlastně EKG (elektrokardiograf)?

VyšetřeníEKG je velmi jednoduché, nenáročné a hlavně nebolestivé vyšetření, díky kterému má lékař přehled o elektrické aktivitě vašeho srdce. EKG vyšetření patří k jedněm z nejzákladnějších.

Jak probíhá vyšetření?

Sestra vás požádá, abyste si odložili oděv tak, aby byl přístupný váš hrudník a volné kotníky a zápěstí. Přesně tam vám totiž umístí elektrody poté, co si lehnete na vyšetřovací lůžko. Před přiložením každé elektrody bude místo pod ní na vaší kůži navlhčeno speciálním gelem pro zajištění dostatečné vodivosti. Až budou všechny elektrody na svých místech, začne vlastní vyšetřování a elektrická aktivita vašeho srdce bude zaznamenána na papír.

Kdy se dozvíte výsledek?

Výsledek vyšetření je prakticky ihned. Je to totiž křivka EKG zaznamenaná na papír. Aby však měla nějakou výpovědní hodnotu, musí ji nejprve zhodnotit příslušný lékař, obvykle internista nebo praktický lékař. Je-li v ordinaci přítomen, výsledek vám sdělí bezprostředně.

EKG se provádí pacientům od 40 let ve čtyřletých intervalech.