Orientační chemické vyšetření moči

Co je to vlastně vyšetření moči?

Orientační chemické vyšetření moči Vyšetření moči patří mezi základní vyšetřovací metody. Dává lékaři průběžnou zprávu o stavu ledvin a vnitřního prostředí pacienta. Vyšetření moči má více úrovní dle složitosti a náročnosti na laboratorní techniku. V ambulanci praktického lékaře se provádí základní vyšetření moči pomocí testačních (indikátorových) papírků.

Co je k vyšetření potřeba?

K vyšetření je potřeba vzorek vaší moči, do které se ponoří testační papírek, jehož koncové části se po styku s močí vlivem chemických reakcí různě zabarví a dle zabarvení lze pak orientačně detekovat přítomnost určitých látek v moči (např. cukr, bílkoviny, krev atd.).

Kdy se dozvíte výsledek?

Výsledek vám lékař oznámí ihned a v odůvodněných případech posílá moč do laboratoře na složitější vyšetření.

Provádí se při každé preventivní prohlídce, tzn. každé dva roky.