Očkování

Očkování

Očkovací program začíná pro všechny děti hexavakcínou, která je chrání proti záškrtu, tetanu, dávivému (černému) kašli, hemofilovým infekcím, dětské obrně a virové hepatitidě typu B.

Hexavakcínou se od 1. 1. 2018 očkuje ve schématu 2+1: základní očkování se provede v době od započatého 9. týdne po narození dítěte dvěma dávkami hexavalentní očkovací látky v průběhu prvního roku života dítěte, podanými v intervalu dvou měsíců mezi dávkami, a třetí dávkou podanou mezi 11. a 13. měsícem věku dítěte. U nedonošených dětí se očkování provede třemi dávkami očkovací látky podanými v intervalech nejméně jednoho měsíce mezi dávkami, a čtvrtou dávkou podanou nejméně 6 měsíců po podání třetí dávky.

Děti ohrožené, splňující stanovená indikační kritéria, jsou navíc očkovány už v prvním měsíci života proti tuberkulóze. U nich se pak základní očkování hexavalentní očkovací látkou provede od započatého 13. týdne po narození, vždy však po zhojení postvakcinační reakce po očkování proti tuberkulóze.

Dále jsou děti povinně očkovány proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Základní očkování se provede nejdříve první den 13. měsíce po narození, nejpozději však do 18. měsíce věku dítěte. Druhá dávka očkovací látky proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím se podá od dovršení 5. roku do dovršení 6. roku věku dítěte.

Tato očkování malých dětí je důležitou složkou preventivní péče a ochrání dítě před nemocemi, které by mohly ohrozit i jeho život.

V dalších letech bude dítě ještě v souladu s očkovacím kalendářem přeočkováno.

Očkovací kalendář i s dalšími potřebnými informacemi najdete na stránkách České vakcinologické společnostiOd 1. ledna 2018 došlo v očkovacím kalendáři ke změnám, mj. je snížen dávek u očkování hexavakcínou ze čtyř na tři a u očkování proti dětské obrně z pěti na čtyři.

Všechna povinná očkování stanovenými vakcínami zdravotní pojišťovna plně hradí. Pokud rodiče požadují povinné očkování dítěte jinou než stanovenou vakcínou, hradí pojišťovna jen aplikaci, nikoli cenu vakcíny. Povinná očkování určuje vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.

Dítě může absolvovat i očkování nepovinná, nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Některá nepovinná očkování – v případě dětí očkování proti pneumokokům a proti papilomavirům – však pojišťovny vymezeným skupinám osob hradí. Hrazena je jak vakcína (v provedení nejméně ekonomicky náročném), tak její aplikace. Pokud si klient vybere vakcínu jinou než ekonomicky nejméně náročnou, musí si uhradit rozdíl v ceně.