Průkaz pojištěnce

Průkaz pojištěnceVšeobecná zdravotní pojišťovna ČR začala jako jedna z prvních zdravotních pojišťoven Evropské unie vydávat Evropské průkazy zdravotního pojištění (European Health Insurance Card – EHIC) již v druhé polovině roku 2004. Evropský průkaz zdravotního pojištění je prvním společným průkazem občanů EU a každý pojištěnec VZP ČR tak má „kousek Evropy ve své kapse". Tento doklad pojištěncům zjednoduší čerpání zdravotní péče v zahraničí v závislosti na legislativě daného státu.

Průkaz EHIC je vydáván v jazyce příslušného státu. Všechny země EU používají na lícové straně průkazu EHIC stejný vzhled a uvádějí stejné údaje – například v poli č. 3 je vždy příjmení pojištěnce a v poli č. 7 kód zdravotní pojišťovny. Vzhled a obsah rubové strany byl v pravomoci vydávající instituce. V kompetenci jednotlivých států bylo také rozhodnutí, zda EHIC je vydáván jako samostatný průkaz, nebo bude mít platnost i národního průkazu.

Standardní platnost nového průkazu pojištěnce VZP ČR / EHIC je 10 let (u průkazů vydávaných do 1. 6. 2014 byla 5 let), za určitých okolností ale mohou mít platnost omezenu na kratší dobu. Po ukončení jejich platnosti vydává, za splnění všech podmínek, VZP průkazy nové. Od poloviny září 2019 mají průkazy vydávané VZP pozměněný vzhled. Nový průkaz budou dostávat noví pojištěnci a ti, jimž skončí platnost starého průkazu. Několik let tedy budou v oběhu dvě mírně odlišné verze. To, jestli se lidé u lékaře prokážou „starým“ nebo „novým“ průkazem, však nemá žádný vliv na nárok na ošetření.

Evropský průkaz zdravotního pojištění s platností národního průkazu pojištěnce VZP je podle evropských  nařízení vydáván i některým cizincům – občanům jiných států EU/EHP/Švýcarska a za určitých podmínek i některým občanům třetích zemí. 

Cizinci ze zemí mimo EU/EHP/Švýcarsko, kteří jsou pojištěni z titulu zaměstnání v ČR, samozřejmě nemají nárok na vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHICu). Jako pojištěncům VZP ČR je jim vydáván sice také plastový průkaz (s obdobným uspořádáním údajů, jako má EHIC), ale jiné barvy – zelené, platný jen na území ČR, a to maximálně jeden rok. Tito pojištěnci mají nicméně nárok na poskytnutí stejné zdravotní péče jako ostatní naši pojištěnci.

Vzory průkazů

Platnost průkazu EHIC je možno si ověřit  na tel. čísle 952 222 221 nebo na www.vzp.cz/ehic.

Jak postupovat při ztrátě průkazu

Ztrátu průkazu zdravotního pojištění musíte ohlásit své zdravotní pojišťovně neprodleně, podle zákona do osmi dnů. K vystavení nového průkazu budete potřebovat doklad totožnosti. VZP ČR vystavuje průkaz svým pojištěncům bezplatně, a to i pokud se jedná o duplikát.

O vydání průkazu můžete požádat na libovolné ppobočce VZP ČR. Nový průkaz VZP/EHIC pojišťovna vystaví přibližně do dvou týdnů, na počkání ale může vystavit papírový náhradní doklad s omezenou dobou platnosti (3 měsíce od data vystavení), použitelný i při cestě do zahraničí (Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění).

Nový průkaz je obvykle zasílán poštou na adresu trvalého bydliště. Pojištěnec si jej také může vyzvednout osobně na pobočce VZP ČR, kde o jeho vydání požádal. Pokud tedy např. máte trvalé bydliště v Kolíně a studujete nebo pracujete v Praze, můžete ztrátu průkazu nahlásit na pobočce VZP v Praze a tamtéž  si pak průkaz vyzvednout.

K dispozici je také on-line formulář žádosti o vystavení průkazu, který zároveň slouží k nahlášení ztráty průkazu. Náhradní doklad pak klienti dostanou do e-mailu nejpozději do 2 pracovních dnů, samotný průkaz si buď vyzvednou na pobočce, nebo jim přijde poštou (podle vyplněné varianty předání).

Pokud ztratíte průkaz VZP/EHIC v zahraničí a potřebujete čerpat zdravotní péči, můžete se obrátit na naše informační centrum (+420 952 222 222 nebo info@vzp.cz) a požádat o zaslání kopie náhradního dokladu zdravotnickému zařízení. Pomoci vám může i Kancelář zdravotního pojištění, která je styčným místem pro oblast zdravotního pojištění v rámci EU.

Jakékoliv dotazy ohledně Evropského průkazu zdravotního pojištění vám naši pracovníci rádi zodpoví, ať již osobně na všech našich pracovištích nebo na telefonní lince 952 222 222.