Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění

Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištěníZe zdravotního pojištění se hradí zdravotní služby poskytnuté s cílem zlepšit nebo zachovat zdravotní stav pojištěnce nebo zmírnit jeho utrpení. To zahrnuje:

 • léčebnou péči ambulantní a ústavní, včetně diagnostické péče, rehabilitace a péče o chronicky nemocné (léčivé přípravky a zdravotní prostředky indikované v případě ústavní léčby jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění)
 • pohotovostní a záchrannou službu
 • preventivní péči
 • dispenzární péči (soustavnou péči o určité skupiny nemocných, nebo rizikových pojištěnců)
 • poskytování léčivých přípravků (léčivé přípravky se hradí v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění; konkrétní úhrada je pak stanovena rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který zároveň stanovuje i maximální ceny léčivých přípravků; u léčivých přípravků hrazených při poskytování ústavní péče platí premisa o úhradě nejméně ekonomicky náročného léčivého přípravku tak, že pojištěnec se na této úhradě nepodílí)
 • poskytování zdravotnických prostředků (zdravotnické prostředky se hradí v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení v základním provedení nejméně ekonomicky náročném v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění; konkrétní úhrady jsou definovány Číselníkem VZP – ZP, stejně jako případná podmínka schválení revizním lékařem pojišťovny)
 • poskytování stomatologických výrobků (je stanoveno platným ceníkem stomatologických výrobků)
 • lázeňskou péči a péči v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách
 • dopravu nemocných a náhradu cestovních nákladů
 • posudkovou činnost
 • prohlídku zemřelého pojištěnce a pitvu včetně přepravy.